Ana Sayfa / Sağlık Paketleri / Lyme Hastalığı (Borrelia) / Borrelia için Lenfosit Transformasyon Testi hakkında bilgi (LTT Borrelia)
Kurumsal

Borrelia için Lenfosit Transformasyon Testi hakkında bilgi (LTT Borrelia)

Borelyozun erken dönemde teşhisi esas olarak klinik kriterlere dayanmalıdır. Antikorlar, enfeksiyondan 8 hafta sonraya kadar saptanamaz. Bununla birlikte, tüm aşamalarında çok az miktarda klinik olarak semptomatik vakaların açık bir şekilde değerlendirilemediği ve bu nedenle klinik tanıya büyük önem verildiğini belirtmek gerekir.

Ayrıca, Borrelia spesifik antikorların pozitif bulgusu, Borrelianın geçmişte, muayene sırasında hala aktif olup olmadığı veya patojenin bağışıklık sistemi veya terapi ile ortadan kaldırılıp bırakılmadığı belirtilmeksizin bir Borrelia infeksiyonunun meydana geldiğini göstermektedir. Yalnızca serolojik yöntemler kullanılarak karar verilemez. Bu nedenle, evre II veya III'te Boreliyoz teşhisi konulması zorlaşabilir. Ayıca, spesifik Borrelia antijenlerinin polimorfizmi nedeniyle ve immunoblot sonuçlarının değerlendirilmesi işlemlerin yürütüldüğü laboratuvarda çok fazla deneyim gerektirdiği için, serolojik test yöntemleri yeterince standardize edilmemiştir.

3.000'den fazla hastanın katıldığı kapsamlı ön test ve denemeler sonrasında, Borrelia test antijenleri (LTT borrelia) ile yapılan Lenfosit Transformasyon Testi, şu anda aktif olan bir Borrelia infeksiyonunun tanımlanmasında ilave bir teşhis kriteri olarak kullanılabilir. Bu süreçte, kanda dolaşan lenfositlerin hücresel bağışıklık tepkisi, Borrelia proteinleri için test edilir. Test, hastanın kanındaki Borreliaya özgü T-lenfosit belirlendiğinde pozitiftir. Bu, kan örneklemesi sırasında bağışıklık sisteminin patojenle immünolojik bir çatışma halinde olduğunu gösterir. Eğer sonuç olarak etkin bir antibiyotik tedavisi gerçekleşirse, LTT borrelianın varlığı çoğunlukla negatif olarak kanıtlanacak veya en azından uyarı katsayısında önemli bir düşüş gösterecektir (SI değerleri). LTT Borrelia testinin sonucu, tedavi eden doktora, antibiyotik tedavisinin ilgili hasta üzerindeki etkililiği hakkında bir göstergesini sunar.

Tıbbi Teşhis Enstitüsünde LTT doğrulamasına uygun olarak tarafımızdan yapılan testler, yöntemin% antibiyotik tedavisinde 89.4 oranında duyarlı olduğunu göstermektedir. Bu oran, seronegatif hastalar / deney katılımcılarında % 98.7, seropozitif hastalarda% 91.6 olarak bulunmuştur.

Baehr ve ark. tarafından gerçekleştirilen Borrelia için Lenfosit Transformasyon Testinde, aktif Lyme Borelyozu tespit edilmiş ve antibiyotik tedavisinin etkinliği doğrulanmıştır. Open Neurol  J. 2012; 6: 104-12.

Sonuçlar, laboratuvar bulgularının tamamının değerlendirilmesinde dikkate alınması gereken lege artis metodolojisi uygulansa bile, LTT'nin% 100 özgüllüğe ulaşmadığını göstermektedir.

LTT borrelia testindeki negatif bulgular, bir infeksiyonu kesin olarak dışlayamaz. Bu nedenle Borelyozun teşhis edilmesi ve sonuçta uygulanacak tedavi göstergesi  açısından en önemli husus, daima klinik resmin değerlendirilmesidir.

LTT borrelia endikasyonları
  • Şüpheli serolojik bulgulardaki klinik Borelyoz şüphesi
  • Anamnez antibiyotik tedavisinden sonra kalıcı Borelyoz şüphesi
  • Antibiyotik tedavisi sonrası tedavinin izlenmesi
  • Bir Borelyoz enfeksiyonunun yeniden aktifleştiğine dair klinik şüphe

Lenfosit Transformasyon Testi LTT Lyme Hastalığı
Test Grupları - Borrelia antijenleri


SL
Borr.sensu stricto2.8
Borr. afzelli11.4
Borr.garinii8.5
Borr. OspC7.2
-
Pozitif Kontrol (antijen)27.8
Mitojen Kontrol (PWM)60.3

Boş değer (negatif kontrol) 1212 (normal değer <4000 cpm)

Mitogen kontrolü PWM için > 8 ve antijen kontrolü (tetanos / influenza / candida) için > 3 olan simülasyon indeksleri, testin değerlendirilmesini sağlar.

Test metodolojisi hakkında notlar:
Çubuk grafiğin sağındaki numaralar simülasyon indekslerdir (hastanın hücrelerinin maruz kaldığı Borrelia antijeni için SI (3-kat grup ortalaması)). Simülasyon indeksi alerjen ile uyarılmış ve uyarılmamış timidin birleştirme oranı katsayısıdır (boşluk değeri cpm olarak, 3 paralel testin ortalaması gösterilmiştir). Simülasyon indeksinin (SI) üçten büyük olması, boşluk değerine kıyasla 3 kattan daha fazla aktivasyon anlamına gelir ve hastanın kanında dolaşan alerjen spesifik T hücreleri olduğunu gösterir [pozitif sonuç, hücresel duyarlılık] ve gerekirse kontrol edilmelidir.
Pozitif kontrol sadece lenfositlerin tepki verme yeteneğini saptamak için kullanılır. Karışık bir tetanos / influenza / kandida antijeni örneği kullanılır, bunun için daima bir T hücresi sensitizasyonu bulunur.

PWM, örneğin laboratuvarda alınmasından sonra bağışıklık hücrelerinin canlılığını kontrol etmek için mitojen göstergesi olarak kullanılır.

Sonuçlar:
Borrelia antijenlerine karşı pozitif LTT reaksiyonları vardır. Bu bulgu, hücresel bağışıklık sistemi tarafından Borrelia'ya karşı aktif bir reaksiyona işaret etmekte ve sonuçta halen aktif bir Borrelia infeksiyonu olduğunu göstermektedir. Genotürlerin lizat antijenlerine karşı reaktivitesi, lizat antijenindeki çapraz tür antijenlerin içeriği ile oluşturulmalıdır.

Pozitif LTT, çapraz reaktivitenin kesinlikle göz ardı edilemeyeceği gerçeği nedeniyle tek başına doğrudan terapi endikasyonunu temsil etmez. Laboratuvar bulguları ve özellikle de mevcut klinik tablo dikkate alınarak her zaman terapi gözlemi sağlanmalıdır. Terapi gerçekleştiğinde, LTT ile kontrol muayenesi tedavinin bitimini takip eden en erken 4-6 hafta içinde yapılmalıdır. 

Başarılı bir tedaviden sonra, Borrelia antijenleri için belirsiz SI değerlerinde açıkça gerileme beklenebilir.

Şekil 1: Rekombinant OspC, 3 türe özgü lizat antijenleri için açıkça pozitif uyarılma indekslerini (SI'ler) göstermektedir. Bu bulgu halen aktif olan bir Borelyoz şüphesine yol açmaktadır.

Test / materyal: Lenfosit Transformasyon Testi LTT Lyme Hastalığı [heparin kan]
Test Grupları - Borrelia antijenler


SL
Borr.sensu stricto1.3
Borr. afzelli1.3
Borr.garinii1.2
Borr. OspC1.0
-
Pozitif Kontrol (antijen)27.0
Mitojen Kontrol (PWM)30.6

Boş değer (negatif kontrol) 1668 (normal değer <4000 cpm)

Simülasyon endeksleri> 8 kontrol antijeni (tetanos / grip / Candida) testi ENSURE PWM kontrol ve mitojenik> 3 için değerlendirilebilir.

Test metodolojisi hakkında notlar:
Çubuk grafiğin sağındaki numaralar simülasyon indekslerdir (hastanın hücrelerinin maruz kaldığı Borrelia antijeni için SI (3-kat grup ortalaması)). Simülasyon indeksi alerjen ile uyarılmış ve uyarılmamış timidin birleştirme oranı katsayısıdır (boşluk değeri cpm olarak, 3 paralel testin ortalaması gösterilmiştir). Simülasyon indeksinin (SI) üçten büyük olması, boşluk değerine kıyasla 3 kattan daha fazla aktivasyon anlamına gelir ve hastanın kanında dolaşan alerjen spesifik T hücreleri olduğunu gösterir [pozitif sonuç, hücresel duyarlılık. SI değerinin 2'den küçük olması, güvenilir bir negatifliktir. 2 ve 3 arasındaki sonuçlar sınırda kabul edilir (zayıf ila şüpheli olma arasında sensitizasyon) ve gerektiğinde kontrol edilmelidir.

Pozitif kontrol sadece lenfositlerin tepki verme yeteneğini saptamak için kullanılır. Karışık bir tetanos / influenza / kandida antijeni örneği kullanılır, bunun için daima bir T hücresi sensitizasyonu bulunur.

PWM, örneğin laboratuvarda alınmasından sonra bağışıklık hücrelerinin canlılığını kontrol etmek için mitojen göstergesi olarak kullanılır.

Bulgular:
Ön bulgulara kıyasla, "Borrelia"ya özgü yardımcı T hücre aktivitesinde bir azalma olmuştur.

Şekil 2: Gösterilen LTT borrelia negatiftir (SI <2). Bu sonuç aktif bir Borrelia infeksiyonu olmadığına  işaret etmektedir. Aşağıdaki türde bulgular görülür:
 
  • Borrelia infeksiyonu bulunmayan deney katılımcılarında
  • Klinik olarak sağlıklı, seropozitif deney katılımcılarında
  • Aktif bir Borelyozun antibiyotik tedavisinden yaklaşık 4-6 hafta sonra
    (Başlangıçtaki (temel) durum, Şekil 1'e karşılık gelir)

Materyal ve gereksinimler
20 ml yeni heparin kan + 5 ml tam kan (dondurmayın ve aynı gün gönderin)
Kan ve ambalaj hazırlama materyalleri laboratuvar tarafından ücretsiz olarak sağlanmaktadır. 
Tel. 0212 3144095 veya [email protected] gerekliliği: LTT borrelia
Yüksek Standartlarda Kalite Akreditasyonu
Synevo Laboratuvarları Merkezleri TS EN ISO 15189 Tıbbi Laboratuvar Kalite ve Yeterlilik Sertifikalarına sahiptir.
10 Avrupa
Ülkesi
90 Laboratuvar
Merkezi
5.500 Uzman Personel
120 Milyon Toplam Yıllık Test
E-Posta Bülteni

E-Bültenimize üye olarak, gelişmelerden, kampanyalardan ve bizden haberdar olabilirsiniz.

Kişisel Verilerin KullanımıYayın PolitikasıGizlilik Politikası
Sizi Dinliyoruz...

Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı, Ortadoğu Plaza No:73 K:4 PK.34384 Okmeydanı, Şişli / İstanbul 0850 4 20 20 20

Takip Edin

Synevo Laboratuvarları, Medicover grubun global güç ve güveni ile Türkiye’de hizmet veren, bir Synevo Network kurumudur.

© 2015 Synevo Laboratuvarları | Tüm Hakları Saklıdır.
İstanbul Laboratuvarları Ticaret A.Ş.
Sitemizde yer alan konular bilgilendirme amaçlıdır. Doktor tavsiyesi veya tedavi yerine geçmez.