Ana Sayfa / Sağlık Paketleri / Lyme Hastalığı (Borrelia)
Kurumsal

Lyme Hastalığı (Borrelia)

Borreliosis: Hastalık etkeni Spiroket grubundan Borrelia cinsi bakterilerdir.

Lyme hastalığı (Lyme borreliosis) kenelerin ısırması ile hastalığı taşıyan hayvanlardan insanlara bulaşan ve yaygın görülen bir hastalıktır. Hastalık etkeni Spiroket grubundan Borrelia cinsi bakterilerdir.

Borreliosis (Lyme Hastalığı) Belirtileri

Hastalık, ilk olarak kenenin ısırdığı vücut bölgesinde oluşan deri kızarıklığı (Eritema migrans) ile kendini gösterir. Sonrasında organların (deri, eklem, kas, sinir sitemi, kalp v.b.) etkilenmesiyle sistemik tutulum gelişir.

Hastalık tanısı öncelikle klinik bulgulara dayansa da hastalığın sistemik fazındaki bulgular çok değişken ve belirsiz olduğundan, Borrelia spesifik antikorların saptanması yani serolojik tanı önem kazanır. 

Uluslararası rehberlerde, Lyme hastalığı tanısı için iki aşamalı algoritma önerilmektedir. İlk aşamada EIA veya IF testleri ile tarama yapılması, şüpheli ve/veya pozitif sonuç saptanması durumunda WB yöntemi ile doğrulama yapılması önerilmektedir. Hastalık etkeni olan Borrelia türleri coğrafik bölgelere göre farklı dağılım gösterir; ABD’de B. burgdorferi sensu lato, Avrupa ülkelerinde ise B. afzelii, B. garinii, B. valasiana, B. lusitaniae daha fazla tespit edilir. WB testlerinde B. burgdorferi sensu lato türevi antijen kullandığından Avrupa ülkeleri için WB testlerinin kullanımı tanı için uygun değildir.


Serolojik testlerle ilgili bazı dezavantajlar:

 • İnfeksiyonun alınmasından sonra birkaç haftaya kadar Borrelia spesifik IgM-IgG antikorlarının tespit edilememesi 
 • Geç dönem Lyme hastalarında seronegatif durumların olabilmesi  
 • Serolojik testlerin tek başına pozitif bulunmasının aktif infeksiyonu göstermemesi  
 • Serolojik testlerin tedavi takibinin yapılmasında kullanımının uygun olmaması 
 • Antijenik olarak ilişkili mikroorganizmalarla (T.pallidum ve EBV gibi) çapraz reaksiyonlar görülmesi


Serolojik testlerde yaşanan zorluklar akut infeksiyon tanısı için yeni test arayışlarına yol açmıştır. 

Lenfosit Transformasyon Testi’nin Lyme hastalığındaki yeri:

Lyme hastalarından elde edilen kan lenfositlerinin Borrelia lizatı varlığında çoğaldığı görülmüş, bu tespit Lenfosit transformasyon testi (LTT)’nin Borrelia gibi infeksiyon hastalıklarında kullanımına olanak sağlamıştır. İnfeksiyon durumunda etkene karşı gelişen hümoral immün cevap hemen her zaman antijene spesifik lenfosit alt gruplarının klonal çoğalması ile oluşan spesifik hücresel immün cevapla birlikte gelişir. Hücresel immün cevapta CD4+ T helper hücreler, efektör T hücreler ve uzun ömürlü T ve B hafıza hücreleri rol oynar. LTT, testi Borrelia proteinlerine karşı lenfositler tarafından oluşturulan hücresel immün cevabı tespit eder. Test yalnızca hasta kanında Borrelia spesifik T hücreler olduğu zaman yani aktif infeksiyon esnasında pozitif olur. Borrelia antijenleri için lenfositlerin pozitif LTT reaksiyonunun Lyme tedavisi sonrasında önemli ölçüde azaldığının hatta negatifleştiğinin saptanması Borrelia spesifik T helper hücrelerinin Borrelia antijenine karşı yalnızca aktif immün cevap sırasında saptanabildiğini göstermiştir.

LTT-Borrelia testinin çalışma prensibi:

Antijen sunan hücreler ve protein antijenler varlığında spesifik CD4+ T hafıza hücreleri in vitro olarak da çoğaltılabilir. Steril şartlarda hastadan alınan 10 mL heparinli kan örneğinden mononükleer hücreler elde edilir. Elde edilen belirli sayıdaki (1x106 /mL) mononükleer hücreler antijen sunumunu artırmak ve non spesifik hücre aktivasyonunun önlemek için ilave edilen rekombinant interferon α, polimiksin B ve L-Glutamin ve gentamisin gibi ilaveler içeren ortamda hücre kültürü (6 gün, 37 0C ve % 5 CO2 içeren ortamda) yapılır. Testte antijen olarak Borrelia sensu stricto, B. afzelii ve B. garinii’den elde edilen saf liyofilize lizat antijen ve B. afzelii rekombinant Osp C kullanılır. 3H-timidin ile işaretli hücreler beta sayacı (wallac) ile sayılarak 3H-timidin aktivitesi ölçülür (cpm: counts per minute). Ölçüm ardışık 3 kez yapılarak ortalaması alınır ve her antijen için elde edilen sonuçlar stimulasyon indeksi (SI) olarak verilir. Testte her zaman pozitif kontrol ve nonspesifik hücre uyarıcı olarak mitojen kontrol kullanılır. Pozitif kontrol immün hücrelerin fonksiyonel bütünlüğünü gösterir. Testin değerlendirmeye alınabilmesi için pozitif kontrol SI değerinin >3, mitojen kontrol SI değerinin ise >8 olması gerekir.

LTT- Borrelia:

SI < 2 : negatif
SI = 2-3 <2 : zayıf pozitif
SI > 3 <2 : pozitif olarak değerlendirilir (Dört Borrelia antijeninden en az ikisinin değeri ≥3 ise sonuç pozitif kabul edilir).
LTT-Borrelia’nın özgüllüğü: % 98.7, duyarlılığı: % 89.4 olarak saptanmıştır.

LTT-Borrelia için endikasyonlar:

 • Serolojik olarak yorum yapılamayan klinik olarak şüpheli Borrelia olguları
 • Antibiyotik tedavisi sonrası Borrelia infeksiyonunun sebat etmesi 
 • Antibiyotik tedavisi sonrası tedavi takibinde
 • Borrelia infeksiyonu reaktivasyon şüphesi bulunan olgular

Tablo 1: Lyme Borreliosis Klinik Dönemlerine göre Önerilen Laboratuvar Testleri.

Yakın zamanda kene ısırığı öyküsüBaşlangıç değerlerini görmek ve hastanın antikor sonuçlarını değerlendirmek için serolojik testler
Erken dönemSerolojik testler: IgM, IgG (ELISA ve immünblot)
LTT Borrelia
Nörolojik semptomlar varsa BOS diagnostik testleri
Geç dönem (kronik Lyme borreliosis)Serolojik testler: IgM, IgG (ELISA ve immünblot)
LTT Borrelia
Diğer testler: Borrelia PCR, kültür ve IF mikroskop ile inceleme
Akut Lyme nöroborreliosis,
Kronik ensefalomiyelit, polinörit,
meningoradikülit,
Guillain Barre sendromu
BOS diagnostik testleri (hücre sayımı, protein, albümin, kan beyin bariyer fonksiyon değerlendirilmesi)
İntratekal antikor sentezi serum/BOS (ASI testleri), oligoklonal band
Antibiyotik tedavisinden sonra tedavi takibi LTT Borrelia
LTT-Borrelia rapor örneği
Hasta AdıKayıt NoDoğum TarihiÖrnek Tarihi
Rapor Tarihi
LTT - Borrelia
 Sonuç
SI

Referans Değerler
SI

Borrelia sensu stricto2.8< 2.0
Borrelia afzelii11.4< 2.0
Borrelia garinii8.5< 2.0
Borrelia Osp C7.2< 2.0
Pozitif kontrol27.8> 3.0
Mitojen kontrol60.3> 8.0
Negatif kontrol (kör değer)1212< 4.000 cpm
SONUÇ :
LTT reaksiyonları Borrelia’ya karşı pozitif saptanmıştır. Bu bulgular Borrelia’ya yönelik aktif hücresel yanıta işaret etmektedir. Aktif Borrelia infeksiyonu olarak yorumlanabilir.

Lizat antijeninde yer alan Borrelia türlerinden birkaçına aynı anda pozitiflik saptanması, türler arası çapraz reaksiyondan kaynaklanabilir.

Pozitif LTT sonuçları, diğer laboratuvar test sonuçları ve klinik bulgular ile birlikte değerlendirilmelidir. Tedavi bitiminden 4-6 hafta sonra kontrol LTT yapılması önerilir.

Referanslar

 1. Volker von baehr,Cornelia Doebis,Hans-Dieter Volk,rudiger von Baehr. The LymphocyteTransformation Test for Borrelia Detects Active Lyme Borreliosis and Verifies Effective Antibiotic Treatment. Open Neurol J 2012;6:104-112
 2. Basat K Puri,Daniel RM Segal,Jean A Monro. Diagnostic use of the lymphocyte transformatin test-memory lymphocyte immonostimulation assay in confiming active lyme borreliosis in clinically and serologically ambiguous cases. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5890-5892
 3. Diagnosis and Treatment of Lyme borreliosis (Lyme disease) Guidelines of the German Borreliosis Society Revised 2nd edition: December 2010


    Alıntı yapılan literatürler
  Yüksek Standartlarda Kalite Akreditasyonu
  Synevo Laboratuvarları Merkezleri TS EN ISO 15189 Tıbbi Laboratuvar Kalite ve Yeterlilik Sertifikalarına sahiptir.
  10 Avrupa
  Ülkesi
  90 Laboratuvar
  Merkezi
  5.500 Uzman Personel
  120 Milyon Toplam Yıllık Test
  E-Posta Bülteni

  E-Bültenimize üye olarak, gelişmelerden, kampanyalardan ve bizden haberdar olabilirsiniz.

  Kişisel Verilerin KullanımıYayın PolitikasıGizlilik Politikası
  Sizi Dinliyoruz...

  Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı, Ortadoğu Plaza No:73 K:4 PK.34384 Okmeydanı, Şişli / İstanbul 0850 4 20 20 20

  Takip Edin

  Synevo Laboratuvarları, Medicover grubun global güç ve güveni ile Türkiye’de hizmet veren, bir Synevo Network kurumudur.

  © 2015 Synevo Laboratuvarları | Tüm Hakları Saklıdır.
  İstanbul Laboratuvarları Ticaret A.Ş.
  Sitemizde yer alan konular bilgilendirme amaçlıdır. Doktor tavsiyesi veya tedavi yerine geçmez.