Detaylı Bilgi Almak İçin Hemen Arama Talebi Oluşturun!
Kişisel Verilerin Korunması sayfasında belirtilen hüküm ve koşulları kabul ediyorum.
Danışma Hattı : 0850 4 20 20 20 Tüm Şubeler: Hafta İçi 08:00 - 18:00 / Cumartesi 08:00 - 17:00
Ataşehir-1 Şube: Pazar 08:30 - 17:00
Bodrum Şube: Hafta İçi 08:30 - 17:30 / Cumartesi 08:30 - 16:30
Kronik İnflamasyon İmmün Toleransı Bozuyor
Kronik inflamasyonun bağışıklık sistemini etkilediği, özellikle de bağışıklık toleransını bozucu etkileri olduğu bilinmektedir. Bugün artan allerji ve otoimmün hastalıklar bağışıklık sistemindeki tolerans kaybı ile açıklanmaktadır.
Kronik İnflamasyon Çoklusistem (Multisistem) Hastalıkların Nedenidir
Kronik inflamasyon tüm organizmayı dengede tutan mekanizmayı etkileyerekbirçok organ sisteminin fonksiyonunun bozulduğu çoklusistem hastalıklaraneden olur. Kronik inflamasyon zemininde gelişen hastalıklar arasındadiyabet, romatizmal hastalıklar, inflamatuvar bağırsak hastalığı, kalpdamar hastalıkları, allerjiler, parkinson ve multiple skleroz gibi nörodejeneratifhastalıklar sayılmaktadır. Bu hastalıklar batılı yaşam tarzı olan ülkelerdeartış göstermektedir.

Bu çoklusistem hastalıklarda dört temel faktör söz konusudur;nitrozatif stres, oksidatif stres, mitokondriyal hasar ve inflamasyon (Şekil 1).Washington State Üniversitesi Biyokimya Profesörü Martin L. Pall, bu dörttemel faktörün bir kısır döngü oluşturduğunu, yani birbirinin nedeni olduklarınıve birbirini güçlendirdiğini göstermiştir. Bu nedenle hastaların laboratuvarsonuçlarında birden fazla sistemin etkilendiğinin görülmesi şaşırtıcıdeğildir.

Burada en belirgin bağlantı mitokondriyal fonksiyon ve sistemik inflamasyonarasındadır. Bu korelasyon sık sık laboratuvar sonuçlarında hücre içiATP’nin azalmasıyla kanda inflamasyon belirteçlerinde (TNF-a veya IP-10)


Image title


yükselme şeklinde kendini gösterir. Özellikle hastalığın erken dönemlerindeher bir sistem izole şekilde etkilenir. Bu istisnai durum bireyin kendineait genetik donanımı ve tetikleyici faktörlerin farklılıkları ile açıklanmaktadır.İnflamasyonu gösteren 6 laboratuvar belirteci ile etkilenen sistemin ayırımıve inflamasyonun yönetimi mümkündür.

Kronik inflamatuvar hastalıklarda en uygun tedavi ve takip planlaması için 4inflamatuvar aşamanın durumunun değerlendirilmesi çok önemlidir.
Kronik İnflamasyon Paneli
TNF-a: Miyelomonositik inflamasyon belirteciTNF-a (Tümör Nekroz Faktör-alfa) makrofajlar tarafından salgılanan bir sitokindir.Proinflamatuvar anahtar sitokin olarak adlandırılma nedeni, inflamatuvarkaskadın başlangıcında yer almasıdır.İnflamatuvar kaskad: TNF-a>IL1>IL6>IL10>IL1RA>CRP

IP-10: TH1- bağışıklık aktivasyon belirteciIP-10 (IFN-g (Interferon-gamma) kaynaklı Protein 10), kanda IFN-g ile uyarıldıktansonra makrofajlar tarafından salgılanan 10 kilodalton büyüklüğündekibir proteindir. Dolaşımda bulunan IP-10, IFN-g’ya oranla daha dayanıklıbir moleküldür. IP-10 neredeyse sadece IFN-g ile uyarılmış olduğu için IFN-gbiyolojik aktivitesinin ve TH1 hücre bağışıklık aktivasyonunun ideal bir göstergesidir.

Histamin: Mast hücre bağlantılı inflamasyon belirteciHistamin, mast hücrelerinde sentezlenen bir biyolojik amindir. Histamin 5sadece Tip I allerjilerde rol oynamakla kalmaz, bakteri, maya ve parazitlerinetki ettiği tüm bağışıklık reaksiyonlarında kendini gösterir. Histamin dörtdeğişik reseptör tipi üzerinden (HR1-HR4) mide, akciğer, damarlar, beyin vebağırsak gibi birçok organa etki etmekte ve sayısız inflamatuvar molekülüuyarmaktadır.

ATP: Mitokondriyal inflamasyon belirteciAdenozin trifosfat (ATP) hücre içinde kullanıma hazır enerjiyi temsil etmekteve aynı zamanda enerji sağlayan işlemlerin önemli bir düzenleyicisi olarakgörev almaktadır. ATP, mitokondri solunum zinciri yoluyla üretilir. Lökositleriçinde belirlenen ATP seviyeleri güncel mitokondriyal fonksiyon için birgöstergedir.

MDA-LDL: Oksidatif stresMalondialdehit-LDL (okside LDL) LDL kolesterol’ün oksijen radikalleri ile reaksiyonusonucu oluşan oksidasyona uğramış şeklidir (lipid peroksidasyonu).MDA-LDL, dolaşımdaki yarı ömrünün uzun olması nedeniyle organizmanınoksidatif yükünü gösteren çok iyi bir parametredir.

Nitrotirozin: Nitrozatif stres = NO -yüküOrganizmada nitrotirozin, reaktif nitrojen türlerinin proteinlerin tirozin kalıntılarıile etkileşmesi sonucu oluşmaktadır. NO yükünü ve nitrozatif stresien iyi gösteren parametredir.

Örnek
Kronik İnflamasyon Paneli testleri hastadan alınan kan örneğinde çalışılır. 

Örnek tipi: 2 x heparinli kan (yeşil) + 1x Serum (sarı) + 1x EDTA’lı kan (mor)
Raporlama süresi: 10 gün içinde sonuçlar hazır edilir. 

Image title


Vaka açıklaması: Romatoid artrit tanısı olan 44 yaşında bayan hasta. Bu sonuç-lar belirgin sistemik inflamasyonun yanında mitokondriyal disfonksiyon (azalmışmitokondriyal fonksiyon (ATP)) ve oksidatif stres varlığını göstermektedir.
Yüksek Standartlarda Kalite Akreditasyonu
Synevo Laboratuvarları Merkezleri TS EN ISO 15189 Tıbbi Laboratuvar Kalite ve Yeterlilik Sertifikalarına sahiptir.
10 Avrupa
Ülkesi
90 Laboratuvar
Merkezi
5.500 Uzman Personel
120 Milyon Toplam Yıllık Test
E-Posta Bülteni

E-Bültenimize üye olarak, gelişmelerden, kampanyalardan ve bizden haberdar olabilirsiniz.

Kişisel Verilerin KullanımıGizlilik Politikası
Sizi Dinliyoruz...

Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı, Ortadoğu Plaza No:73 K:4 PK.34384 Okmeydanı, Şişli / İstanbul 0850 4 20 20 20

Takip Edin

Synevo Laboratuvarları, Medicover grubun global güç ve güveni ile Türkiye’de hizmet veren, bir Synevo Network kurumudur.

© 2015 Synevo Laboratuvarları | Tüm Hakları Saklıdır.
İstanbul Laboratuvarları Ticaret A.Ş.
Sitemizde yer alan konular bilgilendirme amaçlıdır. Doktor tavsiyesi veya tedavi yerine geçmez.