Metabolomix+ Beslenme Testi

Detaylı Bilgi Almak İçin Hemen Arama Talebi Oluşturun!
Kişisel Verilerin Korunması sayfasında belirtilen hüküm ve koşulları kabul ediyorum.
Danışma Hattı : 0850 4 20 20 20 Tüm Şubeler: Hafta İçi 08:00 - 18:00 / Cumartesi 08:00 - 17:00
Ataşehir-1 Şube: Pazar 08:30 - 17:00
Bodrum Şube: Hafta İçi 08:30 - 17:30 / Cumartesi 08:30 - 16:30

Metabolomix+ Beslenme Testi

Metabolomix+, temel beslenme biyobelirteçlerinin analizini sağlayan beslenme testlerinin benzersiz bir kombinasyonudur. Beslenme profillerimiz, klinisyenlerin işlev bozukluğunun temel nedenlerini belirlemelerine ve optimal sağlığı bozan klinik dengesizlikleri tedavi etmelerine yardımcı olur. Sabah ilk idrar örneğine isteğe bağlı kapiller kan örneği ve bukkal sürüntü örneği eklenerek Metabolomix+ beslenme testi ile, antioksidanlar, B vitaminleri, mineraller, sindirim desteği, yağ asitleri ve amino asit düzeyleri değerlendirilebilmektedir. Metabolomix+ beslenme testinden elde edilen sonuçlar ve öneriler, klinisyenlerin hastalarının kesin ihtiyaçlarını karşılamak için beslenme tedavilerini/takviyelerini belirlemelerine (hedefe yönelik) olanak tanır.

Image title

Metabolomix+ ile kapsamlı bir fonksiyonel değerlendirme ve beslenme değerlendirmesi mümkündür. Kullanıcılardaki fonksiyon bozukluğunun temel nedenlerini belirlemeye ve hastaların kronik koşulların üstesinden gelmelerine ve daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olmak için sistem tabanlı bir yaklaşım sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Metabolomix+ raporu aşağıdaki parametreleri içerir:

Temel vitaminler, mineraller, amino asitler, yağ asitleri ve sindirim desteği için besin önerileri

Metilasyon desteği, toksik maruziyetler, mitokondriyal disfonksiyon, yağ asidi dengesizlikleri ve oksidatif stres ihtiyaçları başlıkları altında tedaviyi yönlendirmek için değerlendirmeyi kolaylaştıracak bir puanlama sistemine sahip fonksiyonel sütunlar

Hasta yönetimi için özet yorum sayfaları

Daha net bir metabolizma takibi için dinamik biyokimyasal algoritmalar

Fonksiyonel beslenme değerlendirmesi nedir?

İdrarda organik asitlerin belirgin birikimi, metabolik bir inhibisyon veya blokaja bağlı olabilir. Metabolik bloklar, bir besin eksikliğinden, kalıtsal bir enzim eksikliğinden, toksik birikimden veya ilaç etkisinden kaynaklanabilir.

Organik asitlerin metabolize edilmesinden sorumlu enzimler vitamin ve mineral düzeylerine bağımlı olarak fonksiyon gösterirler. Bununla birlikte, organik asitlerdeki yükselmeler, normal serum seviyelerine rağmen hücresel ve biyokimyasal düzeyde bu besinlere yönelik işlevsel bir ihtiyacı yansıtabilir. Yüksek organik asit sonuçlarına dayalı besin takviyesi önerileri, literatüre dayalı tescilli bir algoritma kullanılarak oluşturulmuştur (1-5).

Rutin olarak, idrarda organik asit değerlendirmesi, neonataloji/pediatride, genetik ya da doğuştan gelen metabolizma hastalıklarının tanısında, hastalığın şiddeti ve türünü belirlemek için kullanılır .* Bu vakalarda, enzimatik problem, yüksek dozlarda spesifik vitamin ve mineral kofaktörleri ve/veya diyet müdahaleleri ile kompanse edilebilir. Daha yüksek doz besin kofaktörleri ile takviyeler , doğuştan gelen metabolik problemler dışındaki nedenlere bağlı olarak enzim aktivitesinin azalması durumlarında da etkili olabilir.

Hangi hastalar fonksiyonel beslenme testlerinden yararlanabilir?

Test için genel klinik endikasyonlar:

 • Duygu durum Bozuklukları (6,7)
 • Mitokondriyal Disfonksiyon (8)
 • Yorgunluk (9)
 • Kronik Stres (10)
 • Enflamasyon (11)

Depresyon, anksiyete, kardiyovasküler hastalıklar, nörobilişsel gerileme, diyabet, kanser, anoreksi ve diğerleri gibi çeşitli hastalıklar da anormal organik asit, amino asit ve yağ asidi seviyeleri ile ilişkilidir (12-15).

Metabolomix+ Profili Hakkında

Metabolomix+ Profil raporu, kolay yorumlama ve klinik yönetimde kolay uygulanabilir sonuçlar sağlar. Test sonuçlarına göre kişiselleştirilmiş öneriler sağlayan bir “Öneri Ek Çizelgesi” içerir. Raporun Özet Yorumlama bölümü, besin işlevleri, eksikliklerinin nedenleri ve komplikasyonları ve diyet kaynakları ile ilgili bilgileri içerir.

Metabolomix+ Profil raporu, sonuçları çeşitli metabolik reaksiyonlara göre sınıflandırır:

Image title

BİLEŞENLER

 • Organik Asitler (idrar)
  • Malabsorpsiyon ve Disbiyoz Belirteçleri, gastrointestinal mikrobiyom tarafından üretilen metabolitlerdir.
  • Hücresel Enerji ve Mitokondriyal Belirteçler, karbonhidrat ve yağ asidi metabolizmasının ve sitrik asit (Kreb's) döngüsünün biyobelirteçleridir.
  • Vitamin Belirteçleri, vitamin kofaktörlerinin fonksiyonel seviyelerini değerlendirmek için kullanılan spesifik analitlerdir.
  • Nörotransmitter Metabolitler, epinefrin, norepinefrin, serotonin ve dopaminin biyolojik yan ürünleridir.
  • Toksin ve Detoksifikasyon Belirteçleri, belirli toksik metabolitler ve vücudun detoksifikasyon kapasitesi ile ilgilidir.
  • Yeni Oksalat Belirteçleri, böbrek taşı oluşumu, oksidatif stres ve metabolik işlev bozukluğu ile ilgilidir

 

 • Amino Asitler (idrar)
  • Esansiyel Amino Asitler diyetle alınmalıdır, vücut tarafından sentezlenmez.
  • Esansiyel Olmayan Amino Asitler vücut tarafından sentezlenir
  • Ara Metabolitler, amino asit metabolizmasının yan ürünleridir.
  • Diyetteki  Peptid İle İlgili Belirteçler, tam olmayan protein yıkımını gösterebilir
 • Oksidatif Stres Belirteçleri (idrar), oksidatif hasar belirteçleri lipid peroksitleri ve 8-OHdG'yi içerir

Metodolojisi:

İdrar organik asit ve amino asitle düzeyleri GCMS, LC/MS/MS ve alkalin pikrat ile ölçülür. Yağ asitleri GCMS ile ölçülür. Üriner oksidatif stres belirteçleri kolorimetrik, tiyobarbitürik asit reaktif maddeler (TBARS) ve LC/MS/MS kullanılarak ölçülür. Besin ve toksik elementler, ICP-MS ve Kinetic (Jaffe) kullanılarak ölçülür. Referans aralıkları yaşa ve cinsiyete özeldir ve anket yapılmış nitelikli sağlıklı bir kohortu temel alır. 2 yaşından küçük hastalarda test yapılmaz.

Test Türü:
İdrar Testi

Ek Paneller için:
İdrar, parmak ucu kanı emdirilmiş özel kağıt örneği ve Bukkal Swab (yanaktan alınan sürüntü

Test Sonuçlanma Süresi :
14 iş günü
* Genetik parametreler eklendiğinde sonuçlanma süresi uzamaktadır.

Çalışılan Parametreler:

1-Metilhistidin
2-Hidroksifenilasetik Asit
3-Hidroksipropiyonik Asit
3-Metil-4-OH-fenilglikol
3-Metilhistidin
4-Hidroksifenilpiruvik Asit
5-OH-İndolasetik Asit
8-OHdG
APOE
Adipik Asit
Alanin
Alfa-amino-N-bütirik asit
Alfa-aminoadipik asit
Alüminyum
Anserin (dipeptid)
Antimon
Araşidik
Araşidonik
Arginin
Arsenik
Asparajin
Aspartik asit
Baryum
Behenik
Benzoik
Benzoik/Hipurik Asit Oranı
Beta-alanin
Beta-aminoizobütirik asit
Bizmut
COMT (V158M)
Kadmiyum
Kalsiyum
Karnosin (dipeptid)
Sezyum
Krom
Cis-Akonitik Asit
Sitramalik asit
Sitrik asit
Sitrülin
Kobalt
Bakır
kKeatinin
Kreatinin
Sistatiyonin
Sistein
Sistin
D-Arabinitol
Dihomo-gama-linolenik
Dihidroksifenilpropiyonik asit
Dokosaheksaenoik
Dokosapentaenoik
Dokosatetraenoik
Eikosadienoik
Eikosapentaenoik
Elaidik
Etanolamin
Formiminoglutamik Asit (FIGlu)
Gadolinyum
Galyum
Gama-Linolenik
Gama-aminobütirik asit
Glikoz
Glutamik asit
Glutami
Glutarik asit
Gliserik Asit
Glisin
Glikolik asit
Hippurik
Histidin
Homovanilik asit
İndolasetik asit
Ütü
İzositrik asit
İzolösin
Kinurenik asit
Laktik asit
Kurşun
Lösin
Lignoserik
Linoleik
Lipid Peroksitler
Lityum
Lizin
MTHFR (C677T ve A1298C)
Magnezyum
Malik asit
Manganez
Margarik
Merkür
Metionin
Metilmalonik Asit
Molibden
Nervonik
Nikel
Niyobyum
Oleik
Ornitin
Orotik asit
Oksalik asit
Palmitik
Palmitoleik
Pentadekanoik
Fenilasetik Asit
Fenilalanin
Fosfoetanolamin
Fosfoserin
Platin
Potasyum
Prolin
Piroglutamik asit
Piruvik asit
Rubidyum
Sarkozin
Selenyum
Serin
Stearik
Stronsiyum
süberik asit
Süksinik Asit
Kükürt
TNF-a
Taurin
Talyum
Toryum
Treonin
Trikozanoik
Triptofan
Tungsten
Uranyum
Üre
Vaccenic
Valin
Vanadyum
Vanilmandelik Asit
Çinko
a-Hidroksibütirat
a-Keto-b-Metilvalerik Asit
a-Ketoadipik Asit
a-Ketoglutarik Asit
a-Ketoizokaproik Asit
a-Ketoizovalerik Asit
alfa-Linolenik
b-OH-Butirik Asit
b-OH-b-Metilglutarik Asit

ÖRNEK RAPOR

Örnek Rapor

REFERANSLAR

1. Kałużna-Czaplińska J. Noninvasive urinary organic acids test to assess biochemical and nutritional individuality in autistic children. Clin Biochem. 2011;44(8-9):686-691.
2. Broquist HP, Luhby AL. Detection and isolation of formiminoglutamic acid from urine in folic acid deficiency in humans. Proc Soc Exp Biol Med. 1959;100(2):349-354.
3. Sun A-l, Ni Y-h, Li X-b, et al. Urinary methylmalonic acid as an indicator of early vitamin B12 deficiency and its role in polyneuropathy in type 2 diabetes. J Diab Res. 2014;2014.
4. Kwok T, Cheng G, Lai W, Poon P, Woo J, Pang C. Use of fasting urinary methylmalonic acid to screen for metabolic vitamin B12 deficiency in older persons. Nutrition. 2004;20(9):764-768.
5. Brown R, Thornton MJ, Price J. The effect of vitamin supplementation on the urinary excretion of tryptophan metabolites by pregnant women. J Clin Invest. 1961;40(4):617-623.
6. Lykouras L, Markianos M, Hatzimanolis J, Malliaras D, Stefanis C. Association of biogenic amine metabolites with symptomatology in delusional (psychotic) and nondelusional depressed patients. Prog Neuro-Psychopharmacol Biol Psych. 1995;19(5):877-887.
7. Frankenhaeuser M, Lundberg U, Von Wright MR, Von Wright J, Sedvall G. Urinary monoamine metabolites as indices of mental stress in healthy males and females. Pharmacol Biochem Behav. 1986;24(6):1521-1525.
8. Mitochondrial Medicine Society's Committee on D, Haas RH, Parikh S, et al. The in-depth evaluation of suspected mitochondrial disease. Mol Genet Metab. 2008;94(1):16-37.
9. Dimmock DP, Lawlor MW. Presentation and Diagnostic Evaluation of Mitochondrial Disease. Pediatr Clin North Am. 2017;64(1):161-171.
10. Wu H, Jiang K, Gu G, Wu Y, Yu S. [The relationship of occupational stress and the level of some hormone metabolites in urine]. Chin J Indust Hyg Occup Dis. 2014;32(2):83-86.
11. Jeon SW, Kim Y-K. Inflammation-induced depression: Its pathophysiology and therapeutic implications. J Neuroimmunol. 2017;313:92-98.
12. Rao TSS, Asha MR, Ramesh BN, Rao KSJ. Understanding nutrition, depression and mental illnesses. Indian J Psychiatry. 2008;50(2):77-82.
13. O'Connell BS. Select vitamins and minerals in the management of diabetes. Diabetes Spectr. 2001;14(3):133-148.
14. Harris WS. Omega-3 fatty acids and cardiovascular disease: a case for omega-3 index as a new risk factor. Pharmacol Res. 2007;55(3):217-223.
15. Spencer SJ, Korosi A, Layé S, Shukitt-Hale B, Barrientos RM. Food for thought: how nutrition impacts cognition and emotion. Sci Food. 2017;1(1):1-8.

Yüksek Standartlarda Kalite Akreditasyonu
Synevo Laboratuvarları Merkezleri TS EN ISO 15189 Tıbbi Laboratuvar Kalite ve Yeterlilik Sertifikalarına sahiptir.
10 Avrupa
Ülkesi
90 Laboratuvar
Merkezi
5.500 Uzman Personel
120 Milyon Toplam Yıllık Test
E-Posta Bülteni

E-Bültenimize üye olarak, gelişmelerden, kampanyalardan ve bizden haberdar olabilirsiniz.

Kişisel Verilerin KullanımıYayın PolitikasıGizlilik Politikası
Sizi Dinliyoruz...

Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı, Ortadoğu Plaza No:73 K:4 PK.34384 Okmeydanı, Şişli / İstanbul 0850 4 20 20 20

Takip Edin

Synevo Laboratuvarları, Medicover grubun global güç ve güveni ile Türkiye’de hizmet veren, bir Synevo Network kurumudur.

© 2015 Synevo Laboratuvarları | Tüm Hakları Saklıdır.
İstanbul Laboratuvarları Ticaret A.Ş.
Sitemizde yer alan konular bilgilendirme amaçlıdır. Doktor tavsiyesi veya tedavi yerine geçmez.