Ana Sayfa / Sağlık Paketleri / Lyme Hastalığı (Borrelia) / Borelyoz seyrinin teşhisinde ve değerlendirilmesinde HLA'nın belirlenmesinin etkisi nedir?
Kurumsal

Borelyoz seyrinin teşhisinde ve değerlendirilmesinde HLA'nın belirlenmesinin etkisi nedir?

Lyme Borelyozlu hastaların yaklaşık % 10'unda, yeterli antibiyotik tedavisine rağmen eklem sorunları aylarca ve yıllarca sürmektedir. Bu semptomlar devam ederse, sebeple ilgili her zaman şu soru akla gelir: Tedavi yetersiz miydi yoksa teşhis yanlış mıydı? Bu sorun, karmaşık bağışıklık tepkisi nedeniyle Borrelia ile ilgili herhangi bir laboratuvar teşhis bulgusunun veya hariçte bırakmanın olmadığı gerçeği ile desteklenmektedir. Belirtiler çok belirsiz olduğu için Lyme Borelyozu haklı olarak "büyük taklitçi" olarak adlandırılır ve bu da klinik teşhisi oldukça zorlaştırır.

Lyme Borelyozun antibiyotik dirençli progresif formunda HLA ile bağlantısı vardır.
Borrelia'nın "Dış yüzey proteini A"ya (OspA) hücresel ve humoral tepkisinde, Lyme artritinin tedaviye karşı direnç ve duyarlılığı farklıdır. Bu süreçte, bağışıklık (immün) tepkisinin çeşitli biçimleri belirleyici bir rol oynamaktadır, örneğin: bazı HLA türleri ile ilişkili otoimmün reaksiyonlar. Bir süredir, HLA-DR2 veya DR4'lü kişilerin, antibiyotiklere dirençli bir Lyme Borelyozu gelişimi için genetik bir yatkınlığı olduğu bilinmektedir (göreceli risk 22 faktöre kadar yükselmiştir!)

En son çalışmalar belirli HLA-DR alt tipleriyle ilişkiler olduğunu göstermektedir.
HLA karakteristiklerinin moleküler ve biyolojik yöntemlerle belirlendiği güncel bir çalışmada STEERE ve ark. bazı HLA-DR alt tipleri (DR * 01: 01, * 15: 01, * 04: 01 ve * 04: 02) ve hücresel ve humoral bağışıklık tepkisi ile Borrelianın OspA antijeni arasında anlamlı bağlantılar bulmuştur. OspA antijenleri, bağışıklık tepkisi doğrultusunda yukarıda belirtilen HLA moleküllerine sunulduğunda, endojen yapılara çapraz tepki verirler. "Moleküler taklit" olarak adlandırılan bu durum, patojenin kendisi ortadan kaldırıldığında bile otoimmün süreçler yoluyla iltihaplanma sürecini desteklemektedir. Başlangıçta, sekans-homolog LFA-1, bir otoantijen olarak varsayıldı. Ancak, otoimmün reaksiyonun patojenezindeki rolü üzerindeki tartışmalar halen devam etmektedir. Sözü edilen HLA molekülleri ile bağlantılı çeşitli mekanizmaların böyle bir otoimmün reaksiyonu indüklediği ve desteklediği kabul edilmektedir. Bahsedilen Borelyoz ile ilişkili HLA molekülleri, özellikle OspA antijen fragmanları ile yüksek bir ilişkiye sahiptir ve patojen elimine edildikten çok sonra bunu belli eder. Bununla bağlantılı olarak, etkilenen dokularda yüksek düzeyde proinflamatuar sitokinler (TNFa, INFg, vb.) bulunur. Borreliaya yönelik güçlü T hücre tepkisi, genetik olarak uygun hastalarda inflamatuar sitokinlerin yetersiz bir şekilde indüksiyonuna bağlıdır ve bu nedenle endojen yapılara karşı bir "otoimmün" tepkiyi tetikleyebilir. İki OspA-bağlayıcı HLA-DR allelli taşıyıcıların, antibiyotiklere dirençli Lyme Borelyozu riski için 11 kat daha fazla duyarlı oldukları ortaya çıkmıştır. Bu gen dozaj etkisi, tedaviye dirençli Lyme artritinin immünopatojenezinde belirli HLA özellikleri ile yakın bir bağın var olduğunun altını çizmektedir.

İlişki, sadece paylaşılan epitopları taşıyan HLA allellerini etkilemekle kalmaz.
Antibiyotik dirençli Lyme Borelyozlu hastalarda DR alt tiplerinin belirlenmesi ayrıca, önceden varsayıldığı gibi, ilişkinin ortak epitop taşıyan bahsedilen HLA-DR1 / 4 allelleri içermediği bilgisi ile sonuçlanmıştır. HLA alelleri DRB1 * 04: 02 ve * 15: 01, paylaşılan epitop taşımaz; Bununla birlikte, OspA antijenlerini bağlarlar. Bu allellerin pozitif çıktığı hastalar, tedaviye dirençli ilerleyici bir form geliştirme riski altındadır.

Bazı HLA alelleri, antikor oluşumunun olmamasının bir nedeni olabilir.
Antibiyotiğe dirençli Lyme Borelyozuna ek olarak, kanıtlanmış Borrelia infeksiyonlarında seronegatiflikle ilgili HLA-DR ilişkisi (Borrelia PCR ve yeni çalışmaların odağı olan pozitif kültür) sorunu vardır. Nadiren de olsa, hastalar bir Borelyoz infeksiyonundan sonra Borrelia burgdorferi'ye karşı spesifik antikor geliştirmezler. Wang & Hilton, bu seronegatif Borelyoz hastalarının yaklaşık% 40'ında HLA-DR1 için pozitif test sonuçları elde edildiğini belirtmiştir.

HLA-DR alt tipi, belirsiz vakalarda tanıyı desteklemektedir.
Borrelioz teşhisi öncelikle anamnez ve klinik semptomlar temelinde ve özellikle bunların kronolojik gelişimine dayanılarak yapılır. Laboratuvar tanısı öncelikle bu bağlamda yapılan geçici teşhisi doğrulamak için kullanılır. Bununla birlikte, klinik tablo, özellikle hastalığın sonraki evrelerinde belirsizdir ve bu da teşhis analizini daha da zorlaştırır. HLA-DR alt tiplemesi, kronik olarak devam eden progresif formun geçici  Borelyoz durumlarında tedavisinin tanımlanması yararlı olabilir.

Bugüne kadar yapılan çalışma sonuçlarının özeti
HLA'nın antibiyotiğe dirençli Lyme Borelyozu ile ilişkisi:
DR1 (DRB1 * 01: 01)
DR2 (DRB1 * 15: 01)
DR4 (DRB1 * 04: 01, 04:02)

HLA'nın antibiyotiğe duyarlı Lyme Borelyozu ile ilişkisi:
DR8 (DRB1 * 08: 01)
DR11 (DRB1 * 11: 01, * 11: 04)
DR13 (DRB1 * 13: 02)

Hastalarda , HLA'nın belirlenen bir Borrelia infeksiyonuna rağmen Borreliaya özgü antikor oluşumundaki azalma ile olan ilişkisi.
DR1 alleli (DRB1 * 01: 02, * 01: 01, * 01: 04, * 01: 05)

HLA'nın güçlü seropozitif Borelyoz ile ilişkisi:
DR7 (DRB1 * 07: 01, * 07: 03, * 07: 04)

Malzeme ve gereksinimler
2 ml EDTA kan (kan sayımı test tüpleri) gereklidir.
Laboratuvar gerekliliği: Borelyozda HLA-DR alt tiplemesi.
Kan örneğinin laboratuvara nakli zaman açısından kritik değildir ve postayla yapılabilir. Genetik test için hastanın imzalı onayını istiyoruz. Sorularınız için  0212 314 4095 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Literatür

  • RA Kalish et al. (1993): Assiciation of Treatment-Resistant Chronic Lyme Arthritis with HLA-DR4 and Antibody Reactivity to OspA and OspB of Borrelia burgdorferi. Infektion and
  • Immunity 61 (7).
  • AC Steere at al. (1990): Association of chronic Lyme-arthritis with HLA-DR4 and HLA-DR2 Alleles. N.Engl. J. Med. 323 (4).
  • AC Steere et al. (2006): Antibiotic-refractory Lyme arthritis is associated with HLA-DR molecules that bind a Borrelia burgdorferi peptide. JEM 203 (4).
  • P Wang & E Hilton (2001): Contribution of HLA Alleles in the Regulation of Antibody Production in Lyme Disease. Frontiers in Bioscience 6.

Yüksek Standartlarda Kalite Akreditasyonu
Synevo Laboratuvarları Merkezleri TS EN ISO 15189 Tıbbi Laboratuvar Kalite ve Yeterlilik Sertifikalarına sahiptir.
10 Avrupa
Ülkesi
90 Laboratuvar
Merkezi
5.500 Uzman Personel
120 Milyon Toplam Yıllık Test
E-Posta Bülteni

E-Bültenimize üye olarak, gelişmelerden, kampanyalardan ve bizden haberdar olabilirsiniz.

Kişisel Verilerin KullanımıYayın PolitikasıGizlilik Politikası
Sizi Dinliyoruz...

Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı, Ortadoğu Plaza No:73 K:4 PK.34384 Okmeydanı, Şişli / İstanbul 0850 4 20 20 20

Takip Edin

Synevo Laboratuvarları, Medicover grubun global güç ve güveni ile Türkiye’de hizmet veren, bir Synevo Network kurumudur.

© 2015 Synevo Laboratuvarları | Tüm Hakları Saklıdır.
İstanbul Laboratuvarları Ticaret A.Ş.
Sitemizde yer alan konular bilgilendirme amaçlıdır. Doktor tavsiyesi veya tedavi yerine geçmez.