Ana Sayfa / Hakkımızda / Klinik Tanı Hizmetlerimiz / Patoloji ve Sitoloji
Kurumsal

Patoloji ve Sitoloji

Laboratuvarımızda rutin histopatoloji ve sitopatoloji incelemeleri,immünhistokimya ve histokimya çalışmaları, frozen (intraoperatif konsültasyon) hizmetleri gerçekleştirilmektedir. Cerrahi patolojinin birçok alanı yanısıra özellikle hematopatoloji, dermatopatoloji, (inflamatuar deri hastalıkları patolojisi) konularında özel birikim ve deneyime sahiptir.

Synevo Laboratuvarları Patoloji Bölümü 2010 yılında kurulmuş olup kurulduğu yıldan itibaren deneyimli ve profesyonel bir ekip ile önemli bir referans laboratuvar olarak Türkiyenin tüm şehirlerindeki sağlık kuruluşlarına patoloji alanında hizmet sağlamaktadır..

Kurulduğu günden bugüne yıllık hasta sayısını sürekli artıran laboratuvarımızda frozen cihazı, yarı kapalı doku takip cihazı, tam otomatik doku bloklama cihazı,  yarı otomatik mikrotom cihazı, fotoğraf çekilmesine imkan sağlayan mikroskop, otomatik immünhistokimya cihazıile thin-prep cihazı bulunmaktadır.

Laboratuar işlemleri, numunenin bölümümüze teslimini takiben aynı gün başlatılan makroskopik değerlendirme ve örnekleme işlemleriyle devam eder. Takip işleminden sonra dokuların parafin blok içerisine gömülmesi, kesit alınması ve boyanması sonucu mikroskopik incelemeye hazır hale getirilir. Mikroskopik inceleme tamamlanır ve raporlama aşamasına geçilir. Gerekli görüldüğü durumlarda histokimya ve immünhistokimya gibi ilave testler, hasta onayı alındıktan sonra hemen başlatılır ve ortalama 1-3 günde ek rapor oluşturulur.


Tıp bilimlerinde son yıllardaki hızlı gelişime ayak uydurabilme ve patoloji dalındaki geniş bilgi birikimine ulaşabilme takım çalışmasını gerektirmektedir. Bu düşünceden hareketle, kurulduğu yıldan itibaren deneyimli ve profesyonel bir ekip ile çalışmaktadır. Hizmet ve kalite hedefimiz, doğru ve güvenilir tanıyı güncel terminoloji ile yorumlayarak hasta ve hekimlerimize sunmaktır.

Patoloji, modern tıbbi uygulama ve sağlık bakımı için temel olan birklinik bilgi hizmeti olup,  giderek artan oranda klinik durumların teşhisi, tedavisi ve yönetiminde kullanılmaktadır.

Tüm kanser teşhisleri patolojiyi içerir.

Patoloji testi, bir problemle doktora gelen herhangi bir kişide hastalığı anlama sürecinin bir parçasıdır. Bu süreçte doktorunun önerisi üzerine patoloji için hastadan örnek alma işlemi başlatılır. Numune alınır,eğitimli ekibin test sonuçlarını işlediği, analiz ettiği, yorumladığı ve raporladığı bir laboratuvara gönderilir. Rapor, hastalığın teşhisi, tedavisi ve/ veya hastalık yönetimi hakkında yol göstermesi için talepte bulunan doktora verilir.

Hastalıkların tanısı, uygun ilaç tedavisinin belirlenmesi ve hastalığın seyrine ilişkin kişiselleştirilmiş tıp bilgileri artık modern patolojinin rutin uygulamaları içindedir. Bu anlamda örneğin meme kanseri, herbir hasta için aslında farklı bir hastalıktır. Dolayısıyla her hastanın hastalığıyla ilgili özel incelemeler artık kaçınılmazdır.

Laboratuvarımızın amacı; en kısa sürede, en güvenilir tanıyı koymak ve uluslararası standartlar auygun olarak raporlamaktır. Laboratuvarımız, dokuların çıplak göz ile incelendiği makroskopi, teknik işlemlerin yapıldığı rutin histoloji, hücresel düzeyde incelemenin yapıldığı sitopatoloji, gereksinim duyulan durumlarda uygulanan özel histokimya ve standardize edilmiş cihaz aracılığı ile yapılan immünhistokimya boyalarının yapıldığı bölümler ile arşiv, depo ve mikroskopiodalarını içermektedir. Ayrıca ameliyat sırasında, patolojik incelemenin gerektiği durumlarda, cerrahi yöntemin gidişini belirleyen frozen section (intraoperatif inceleme) yapılmakta ve hemen rapor edilmektedir.

Laboratuvarımızda rutin patoloji işlemleri yansıra patoloji alanındakiileri teknikler de kullanılmaktadır. Geniş antikor listemiz ile, meme ve diğer tümörlerin prognostik belirleyicileri, lenfoma tiplemesi, tümör ayırıcı tanısı,primer odak saptamaya yönelik çalışmalar uygulanabilmekte; histokimyasal ve immünhistokimyasal boyamalar uygulanabilmektedir.

Rutin histomorfolojik inceleme, öncelikle doku kesitlerinin konvansiyonelhematoksilen-eozin  ile boyanması vepatolog tarafından değerlendirilmesi ile yapılır. Oncelikle mikroskobik tanıyayaklaşım ve ek incelemelere doğru yönelim için rutin histomorfolojik incelemeönemli bir aşamadır. Rutin mikroskopik inceleme, patoloğun fizik muayenesidir.


·      Rutin Histomorfolojik İnceleme

Rutin histomorfolojik inceleme, öncelikle doku kesitlerinin konvansiyonelhematoksilen-eozin  ile boyanması vepatolog tarafından değerlendirilmesi ile yapılır. Oncelikle mikroskobik tanıyayaklaşım ve ek incelemelere doğru yönelim için rutin histomorfolojik incelemeönemli bir aşamadır. Rutin mikroskopik inceleme, patoloğun fizik muayenesidir.


·       Sitomorfolojik İnceleme

  • Vücut Sıvıları

Dokuya da organlardan, alınan hücreleri içeren sıvıların incelenmesi esasına dayanır. Histopatolojik tanı kadar yüksek oranda tanısal olmasa da, alınma yöntemlerinin biyopsi materyallerinin alınma şekline göre daha az invaziv olması nedeni ile tercih edilmektedir. Sitolojik tanı operasyon planlamasının önemli ayağını oluştur.

  • Servikal Sitoloji (Smear)

Servikal smear rahim ağzı kanserinin tarama testidir. Günümüzde konvansiyonel ve sıvı bazlı sitoloji olarak iki yöntem ile değerlendirilebilir. Laboratuvarımızda her iki yöntem ile değerlendirme yapılmaktadır. Sıvı bazlı (thin-prep) yöntem ile değerlendirilen ve hücresel anormallik saptanan smearlerde, aynı materyalden HPV (Human papilloma virüs)  varlığı ve tiplerinin genetik yöntemlerle belirlenmesi mümkündür. Ayrıca gerekli görüldüğü durumlarda, hücre bloğu hazırlanarak histokimyasal-immün histokimyasal inceleme yapılabilecek örneklerelde edilebilir.

  • İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi (İİAS)

İİAS öncelikle,meme, tiroid, lenf nodu, tükrük bezi gibi yüzeyel ve palpe edilebilen organlezyonlarına olmak üzere diğer organlara da sık uygulanan bir sitolojik testtir. Pratik ve ekonomik bir yöntemdir. Ayrıca özel teknikler ile hücre bloğu hazırlanarak örnekler elde edilebilir. Bu örneklerden elde edilen kesitlere  histokimyasal-immünhistokimyasal çalışma uygulamak mümkündür.


·       İmmünohistokimya Uygulamaları

Farklıt ümörlerin orjin aldıkları dokular ile ilişkili kendilerine özgü antijenleri mevcuttur. İmmünhistokimyasal inceleme kesitler üzerinde gerçekleştirilen antijen-antikor reaksiyonu olup bu antijenlerin belirlenmesi esasına dayanır.

Bu şekilde histomorfolojik olarak birbirine benzeyen ancak tedavileri birbirinden tamamen farklı olabilen tümörlerin ayırıcı tanılarının doğru yapılmasını sağlar. Bazı tümör tiplerinde ise tedaviyi yönlendirmek için kullanılır. Aynı zamanda, hastalığın klinik seyri (prognozu) konusunda fikir verirler.


·       Frozen (İntraoperatif İnceleme)

Cerrahi işlem sırasında operasyonun seyrini belirleyecek olan patolojik bilgiye ihtiyaç duyulabilir. Bu bilgi tanısal olabileceği gibi kitlenin cerrahi olarak tam çıkartılıp çıkartılmadığını kapsar.


·       Konsültasyon (İkinci Görüş)

Başkalaboratuvarlarda tanı konan vakaların tekrar incelenmesi, tanının doğrulanması,dolayısı ile tedavinin doğru yönlendirilmesi açısından son derece önemlidir.


Synevo Laboratuvarları Patoloji Bölümü tüm sistem patolojileri alanında konsültasyon hizmeti veriyor. Daha önce patolojik incelemesi gerçekleştirilmiş örneklerinizeikinci görüş almak isterseniz, konsültasyon materyallerinin gönderilmekoşulları ile ilgili 0850 420 2020’yi arayabilir ya da [email protected] adresine e-mail gönderebilirsiniz.


Yüksek Standartlarda Kalite Akreditasyonu
Synevo Laboratuvarları Merkezleri TS EN ISO 15189 Tıbbi Laboratuvar Kalite ve Yeterlilik Sertifikalarına sahiptir.
10 Avrupa
Ülkesi
90 Laboratuvar
Merkezi
5.500 Uzman Personel
120 Milyon Toplam Yıllık Test
E-Posta Bülteni

E-Bültenimize üye olarak, gelişmelerden, kampanyalardan ve bizden haberdar olabilirsiniz.

Kişisel Verilerin KullanımıGizlilik Politikası
Sizi Dinliyoruz...

Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı, Ortadoğu Plaza No:73 K:4 PK.34384 Okmeydanı, Şişli / İstanbul 0850 4 20 20 20

Takip Edin

© 2015 Synevo Laboratuvarları | Tüm Hakları Saklıdır.
İstanbul Laboratuvarları Ticaret A.Ş.
Sitemizde yer alan konular bilgilendirme amaçlıdır. Doktor tavsiyesi veya tedavi yerine geçmez.