Kalıtsal Meme ve Over Kanseri
BRCA1 & BRCA2

Detaylı Bilgi Almak İçin Hemen Arama Talebi Oluşturun!
Danışma Hattı : 0850 4 20 20 20 İstanbul Şubelerimiz: Hafta içi 08:00 - 18:00 / Cts 08:00 - 17:00
Ataşehir Şube (İstanbul): Pazar 08:30 - 13:00
Ankara - İzmir Şubelerimiz: Hafta içi 08:00 - 18:00 / Cts 08:00 - 14:00
Kalıtsal Meme ve Over Kanseri BRCA1 & BRCA2
Meme Kanseri Prevalansı

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türüdür ve tanısı konmuş kanserlerin %25'ini oluşturur. Meme/over kanseri vakalarının % 5-10'u kalıtsal geçişlidir ve BRCA1 ve BRCA2 gen mutasyonu ile ilişkisi açıkça ortaya konmuştur.
Meme kanseri; kadın cinsiyeti, yaş, beyaz ırk, aşırı kilo, uzun boy, menopoz sonrası hormon tedavisi, radyasyon tedavisi, erken menarş, geç menopoz, doğum yapmamış olmak veya geç doğum yapmak, alkol tüketimi, iyi huylu meme dokusu hastalıkları ve çeşitli çevresel maddelere maruziyet gibi bir çok risk faktörü ile ilişkilidir.

Bununla birlikte günümüzde bilinen en büyük risk faktörü, meme kanseri ile ilişkili genlerdeki değişikliklere bağlı gelişen genetik yatkınlıktır. BRCA geninde mutasyon, % 50-85 oranında risk artışına neden olmaktadır.

Kalıtsal Mem ve Over Kanseri Hangi Karakteristikleri Gösterir?

BRCA1 ve BRCA2 mutasyon taşıyıcılar için hastalığın daha erken yaşlarda görülmesi tipiktir.

Sporadik olarak görülen meme kanserlerinden farklı olarak BRCA1 ve BRCA2 mutasyonu bulunan ailelerde genellikle farklı nesillerde birden fazla aile üyesinde hastalık görülmektedir.

Ayrıca bazı hastalarda birden fazla tümörün (çift taraflı meme kanseri, meme ve over kanseri) görülmesi de belirleyicidir.

Erkek BRCA2 mutasyon taşıyıcılarında da meme kanseri oluşumu riski daha yüksektir.

Mutasyon taşıyıcılarının yaşamlarının herhangi bir döneminde meme kanserine yakalanma olasılığı % 80'dir. Over kanserinin oluşma riski yaklaşık BRCA1 mutasyonu olanlarda % 40 ve BRCA2 mutasyonu olanlarda % 20'nin üzerindedir.

BRCA 1/2 Mutasyon Analizi Ne Zaman Yapılmalı?

Eğer hastanın kendisinde veya aile hikayesinde aşağıda belirtilen durumlar varsa BRCA1 veya BRCA2 mutasyonundan şüphelenilir ve test yapılması önerilir.

50 yaşında veya daha erken yaşta tanı konulmuş meme kanseri Herhangi bir yaşta over kanseri
Multipl meme kanseri, tek taraflı veya çift taraflı
Meme ve over kanseri birlikteliği Erkekte meme kanseri
Üç reseptörü negatif meme kanseri (Östrojen reseptör negatif, Progestron reseptör negatif, HER2/neu negatif)
Kişide veya ailesinde meme veya over kanseri ile birlikte eşlik eden pankreas kanseri varlığı
İki veya daha fazla akrabasında meme kanseri bulunması, birinin 50 yaş altında olması
Üç veya daha fazla akrabasında meme kanseri bulunması
Ailede önceden tespit edilmiş BRCA1 veya BRCA2 gen mutasyonu

Yaklaşım
BRCA1/2 mutasyonlu vakaların tedavisi sporadikvakalarla benzerdir. Bununla birlikte Spesifik olarak BRCA1 ve/veya BRCA2 metabolik yolunu hedef alan onaylanmış tedaviler bulunmaktadır.
İnceleme Sonucunun Pozitif Olması Ne Anlama Gelir?

Ailede bir bireyde BRCA 1/2 mutasyonu tespit edilmesi, diğer risk altındaki aile bireylerinde mutasyon varlığının taranması ve artmış koruyucu girişimlerin yapılmasını gerektirir. BRCA1/2 mutasyonları otozomal dominant kalıtılmaktadır. Bu da her çocuğun % 50 mutasyon taşıma riski ile doğduğunu işaret etmektedir. Kalıtsal mutasyonlardan dolayı artmış risk altında olan kişilerin tıbbi rehberler ışığında meme ve gelişebilecek diğer tümörlere karşı ek programlara tabi tutulmaları önerilir.

Burada önemli olan hasta ve ailede ortaya çıkabilecek ana belirtilerin önüne geçebilmektir. Eğer kadında BRCA 1/2 mutasyonu tespit edildi ise hekim profilaktik mastektomi ve/veya ooferektomi ve tamoksifen kullanımı ile kemoprofilaksi önerebilir. Kadında ve erkekte meme kanseri taraması ayda bir kendini muayene, yılda bir veya altı ayda bir klinik muayene, yılda bir mammografi olarak yapılır. Gerekirse manyetik rezonans görüntüleme veya trans vajinal ultrasonografi gibi klinik takip ve erken tanı önlemleri üzerinde konuşulmalı ve bu tetkikler düzenli olarak yapılmalıdır.

Kalıtsal geçişli mutasyonlar dolayısı ile artmış meme kanseri riskine sahip kişilerin riski azaltma hakkında bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Tütün, alkol gibi toksik maddelerden uzak durma, optimal vücut ağırlığının sağlanması, fiziksel aktivite ile birlikte profilaktik mastektomi ve bilateral profilaktik salping000ferektomi tartışılmalıdır.

Ayrıca aile üyeleri de bilgilendirilmelidir, zira onlar için de mutasyon taşıyıcısı olma riski mevcuttur.

Taşıyıcı olan sağlıklı kişinin durumunun farkındalığı koruyucu prosedürlerin belirlenmesinde çok etkilidir ve kişinin yaşam süresini ve kalitesini arttırır.

İnceleme Sonucunun Negatif Olması Ne Anlama Gelir?
BRCA1 veya BRCA2 genlerinde mutasyon olmaması durumunda şu nedenler akla gelir:
Mutasyona bağlı gelişmemiş sporadik bir vakadır (Meme kanseri riski % 12).
Meme ve/veya over kanseri gelişme riski yüksek olan diğer hastalıklar düşünülür;
* Li-Fraumeni Sendromu (LFS): Kanser yatkınlık sendromudur. Yumuşak doku sarkomu, osteosarkom, premenopozal meme kanseri, beyin tümörleri, adrenokortikal karsinom ve lösemiler görülür. % 70'den fazla hastada TP53 germ hücre mutasyonu tespit edilmiştir.
* Cowden Sendromu (CS): Cowden sendromu multiple hamartomlar beraberinde eşlik eden meme, tiroid ve endometriumda benign ve malign tümör gelişme riski ile karakterize bir hastalıktır. Tanı PTEN gen mutasyonunun tespiti ile konulur.
* Kalıtsal yaygın gastik kanser (HDGC): Yaygın gastik kanser ve lobüler meme kanseri (% 50'ye varan oranda) gelişme riski vardır.
* Peutz-Jeghers tipi hamartomatöz polipler: İnce bağırsakta hamartomatöz polipler ve artmış meme kanseri riski (60 yaşta % 32 risk) ile gastrointestinal polipler ve mukokutenöz pigmentasyon ile karakterizedir. Önemli bir hasta grubunda STK11 (LKB1) geninin patojenik varyasyonları tespit edilmiştir.
Sebep olan mutasyon genin intron kısmında veya regülatör elementte yerleşmiştir, tespit edilememiş veya rutin tanısal metodlarda değerlendirilememiştir.

Erkeklerin Meme Kanserine Yakalanma Riski Nedir?
BRCA genindeki tehlikeli mutasyonlar yalnızca kadınlar için değil erkekler için de risk oluşturmaktadır. BRCA2 mutasyonuna sahip olan erkeklerin meme kanserine yakalanma riski daha yüksektir (%10). Bu durumda risk özellikle, 50 yaşından sonra normal nüfusa kıyasla yükselir. Ayrıca mütasyon tespit edilen erkeklerde prostat, kolon ve pankreas tümörleri gelişmesi riski de daha yüksektir. Günümüzde mevcut olan bilgilere göre erkek BRCA1 mutasyon taşıyıcılarının meme kanseri riski normale göre daha yüksek değildir, fakat bu erkekler mutasyonu kızlarına aktarabilirler ve bunların meme ve over kanseri oluşum riskini arttırabilirler.
Kalıtsal Meme Kanserinde Hangi Genetik Analizler Yapılmaktadır?

Ülkemizde ve yurt dışında yapılan çalışmalarda BRCA1 ve BRCA2 genlerinin tüm kalıtsal vakaların % 30 kadarında rol oynadığı bildirilmiştir. Bu nedenle, kalıtsal olduğu düşünülen meme ve over kanseri hastalarında BRCA1 ve BRCA2 genlerinin yanısıra diğer genlerin de taranması önerilmektedir.

BRCA1/BRCA2 panel

BRCA1, BRCA2

Meme over kanser paneli

CDH1, PTEN, STK11, TP53

Meme over kanser paneli PLUS

ATM, BARD1, BRIP1, CHEK2, MEN1, MLH1, MRE11A, MSH2, MSH6, MU7YH, NBN, PALB2, PMS1, PMS2, RAD50, RAD51 C, RAD51 D, XRCC2

CentoBreast panel

BRCA1, BRCA2, TP53, PTEN, STK11, CDH1, PALB2, CHEK2, ATM, NBN, BARD1, BRIP1, RAD51C

Genetik Danışma Nasıl Yapılmaktadır?

Yukarıda belirtilen kriterlerin en az bir tanesinin olması halinde, kalıtsal bir meme ve over kanseri şüphesinden sözedilebilir. BRCA1 ve BRCA2 genlerinin molekülergenetikanalizi yapılarak, hastalığa sebep olan mutasyon saptanabilir ve böylece kalıtsal geçiş ispatlanır.

Eğer birden fazla aile üyesi hastalığa yakalanmışsa, öncelikle, mutasyon riski en yüksek olan hasta muayene edilmelidir. Söz konusu hastada BRCA1 veya BRCA2 geninde hastalığa sebep olan bir mutasyon saptanırsa, risk altındaki aile bireyleri de taşıyıcılık bakımından muayene edilebilir.

Genetik bilgilendirme görüşmesinde gerekirse moleküler genetik inceleme de önerilir. Böyle bir görüşme çerçevesinde tıbbi öykünün (anamnez) yanı sıra, kapsamlı bir şekilde hastanın aile anamnezi alınır ve tahmini bireysel hastalık riski belirlenir. Ayrıca moleküler genetik tanının sunduğu olanaklar ve sınırlar, fayda ve riskler açıklanır. Bu zemin üzerinde kişiye özel önerilerin verilebilmesi için, pozitif veya negatif sonucun sonrası izlenecek yol açıklanır. Unutulmamalıdır ki "Bilmeme hakkı" geçerlidir, yani genetik muayenelerin gerçekleştirilmesi kişinin kendi kararına bağlıdır.

Genetik Testler İçin Hangi Moleküler Genetik Yöntemler Kullanılmaktadır?

Moleküler genetik incelemeler, mutasyonları kesin bir şekilde tespit edebilmenin tek yoludur. İnceleme, kan ve diğer örneklerden elde edilen DNA kalıtım materyali üzerinde gerçekleştirilir. Komşu olan intronik bölgeler de (ekzon/intron uç birleştirme noktaları) dahil olmak üzere BRCA1 ve BRCA2 genlerinin tüm kodlayıcı ekzonlarının polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile amplifikasyonu ve ardından yeni nesil dizi analizi (sekanslama) gerçekleştirilir.

Büyük çaplı delesyonlar ve duplikasyonlar MLPA (multipleks ligasyon bağımlı prob amplifikasyonu) ile tespit edilmektedir.

İnceleme sonuçlarının mutasyon veri bankası ile karşılaştırılması ile analiz güncel bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilir. Günümüzde BRCA1 ve BRCA2 genlerinin yaklaşık 2600 farklı mutasyon içerdikleri bilinmektedir.

Dolayısıyla, başarılı bir genetik test;
Tüm BRCA1 ve BRCA2 genlerini (ekzon+intron) incelemeli,
Bulunan mutasyonlar tüm mutasyon veri tabanında incelenmeli,
Her yeni örnekte bulunacak mutasyonlar, genetik bilginin değişmesinin protein yapısı ve fonksiyonu üzerindeki etkileri bakımından incelenmelidir.

BRCA1/2 Test Bilgileri
  • Örnek türü 5-10 mL EDTA'lı kan
  • Test sonuçlanma süresi 14 iş günü
  • Kalite Standart Belgeleri CAP, CLIA akreditasyon
Yüksek Standartlarda Kalite Akreditasyonu
Synevo Laboratuvarları Merkezleri TS EN ISO 15189 Tıbbi Laboratuvar Kalite ve Yeterlilik Sertifikalarına sahiptir.
10 Avrupa
Ülkesi
83 Laboratuvar
Merkezi
4.100 Uzman Personel
94 Milyon Toplam Yıllık Test
E-Posta Bülteni

E-Bültenimize üye olarak, gelişmelerden, kampanyalardan ve bizden haberdar olabilirsiniz.

Kişisel Verilerin KullanımıGizlilik Politikası
Sizi Dinliyoruz...

Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı, Ortadoğu Plaza No:73 K:4 PK.34384 Okmeydanı, Şişli / İstanbul0850 4 20 20 20

Takip Edin

© 2015 Synevo Laboratuvarları | Tüm Hakları Saklıdır.
İstanbul Laboratuvarları Ticaret A.Ş.
Sitemizde yer alan konular bilgilendirme amaçlıdır. Doktor tavsiyesi veya tedavi yerine geçmez.