ALEX Moleküler Alerji Testi

Detaylı Bilgi Almak İçin Hemen Arama Talebi Oluşturun!
Kişisel Verilerin Korunması sayfasında belirtilen hüküm ve koşulları kabul ediyorum.
Danışma Hattı : 0850 4 20 20 20 Tüm Şubeler: Hafta İçi 08:00 - 18:00 / Cumartesi 08:00 - 17:00
Ataşehir Şube / Etiler Şube: Pazar 08:30 - 17:00
ALEX Moleküler Alerji
ALEX® IgE - 282 ALERJENİN TARAMASI

ALEX® IgE ALERJEN PROFİLİ:

Serumda alerjen spesifik antikorların tespiti, tip 1 alerjilerin tanısında önemli rol oynar. Çoklu alerji duyarlılığı olan veya belirgin olmayan klinik semptomlara sahip olan hastalarda bireysel alerjenlerin konvansiyonel yöntemlerle tespiti, genellikle kapsamlı ve uzun bir prosedürdür. Bu tür durumlarda yapılacak kapsamlı bir alerjen taraması, hastanın duyarlılık profiline ilişkin net bir tablo çizerek allerjen maruziyetinin doğru teşhisi ve maruziyetin önlenmesi için yardımcı olur.

Alerji Bulucu, total IgE ile beraber 157 ekstrakt ve 125 alerjen bileşenini tarayarak 282 alerjene karşı spesifik IgE için simültane ölçüm imkânı sağlar. Böylece yalnızca 1ml kan ile olası tüm tip 1 alerjen kaynaklarının % 99’u araştırılmış olur.


YÖNTEM:

Alerji Bulucu, kantitatif katı faz immuno-assay’dir. Hastanın serumundaki spesifik IgE antikorları makro-ar-ray’deki alerjenlere (ekstraktlar ve/veya bileşenlere) bağlanır. CCD inhibitör eklenerek, spesifik olmayan reaksiyonlar azaltılır ve böylece testin spesifikliği artırılır. Bağlı IgE antikorlarını tespit etmek için kolorimetrik yöntem kullanılır. Alerjene spesifik IgE test sonuçları kantitatif şekilde kUA/L (Şekil 1) olarak raporlanır.


ALEX® IgE ALERJEN PROFİLİNİN AVANTAJLARI:

1. Çok sayıda etkene karşı alerji şüphesi olan hastalarda veya belirsiz anamnezlerde
tam duyarlılık profilleri hazırlanması.

2. Gerçek duyarlılık ve çapraz reaksiyonlar arasındaki ayırımı saptayarak anaflaktik 
reaksiyon tehlikesinin daha iyi değerlendirilmesi ve uygun tedavi planlanlanması

3.Çoklu alerjisi olan hastalarda, bireysel duyarlılık durumuna göre ayrıntılı
beslenme danışmanlığına imkan sağlaması.

4. Hastaların semptomlarına yol açan alerjenin belirlenip ortadan kaldırılması.


ÖRNEK TÜRÜ:

1 ml serum (tam kan)
İstek: ALEX® IgE Alerjen Profili

Image title

Şekil:
Test sonuçlarını, detaylı yorum ve bilgi içeren bir rapor (Türkçe) ve bireysel alerjen sonuçları için
İngilizce’ye tercüme edilmiş bir rapor ile birlikte iletiyoruz.

Image titleALERJEN LİSTESİ (EKSTRAKTLAR VE BİLEŞENLER)
Kod Alerjen Kaynağı Bileşen Protein Adı
POLEN
AĞAÇ POLENİ
t19 Akasya Akasya
t2 Kızılağaç Kızılağaç
t100 Kızılağaç Aln g 1 PR-10 protein 1
t101 Kızılağaç Aln g 4 Polcalcin 4
t226 Arizona servisi nCup a 1 Pektat liyaz 5
t25 Dişbudak Dişbudak
t103 Dişbudak rFra e 1 Ole e 1-ailesi 2
t5 Kayın Kayın
t3 Huş Huş
t215 Huş rBet v 1 PR-10 protein 1
t216 Huş rBet v 2 Profilin
t225 Huş rBet v 6 Izoflavon redüktaz
t63 Sedir Sedir
t222 Selvi Selvi
t105 Hurma ağacı nPho d 2 Profilin 3
t8 Karaağaç Karaağaç
t4 Fındık ağacı Fındık ağacı
t102 Fındık ağacı rCor a 1.0103 PR-10 protein 1
t17 Japon kırmızı sedir Japon kırmızı 
t106 Leylak Leylak
t71 Dut Dut
t7 Meşe Meşe
t9 Zeytin Zeytin
t224 Zeytin nOle e 1 Ole e 1-ailesi 2
t104 Zeytin rOle e 2 Profilin 3
t11 Çınar Çınar
t241 Çınar rPla a 1 Pflant invertase
t14 Kavak Kavak
t210 Kurtbağrı Kurtbağrı
t10 Ceviz Ceviz
YEŞİL ÇİMEN POLENİ
g17 Bahya çimeni Leylak
g2 Bermuda çimeni (büyük ayrık otu) Dut
g202 Mısır Meşe
g7 Hasır otu Zeytin
g12 Çavdar Zeytin
g100 Delice otu nLol p 1 Beta-ekspansin
g10 Sorgum Çınar
g6 Çayır otu Çınar
g205 Çayır otu rPhl p 1 Beta-ekspansin
g206 Çayır otu rPhl p 2 Ekspansin
g215 Çayır otu rPhl p 5.0101 Çimen grubu 5/6
g209 Çayır otu rPhl p 6 Çimen grubu 5/6
g210 Çayır otu rPhl p 7 Polcalcin 4
g212 Çayır otu rPhl p 12 Profilin 3
YABANİ OT POLENİ
w14 Amarant
w9 Dar yapraklı sinir otu
w234 Dar yapraklı sinir otu rPla l 1 Ole e 1-ailesi 2
w101 Yer fesleğeni Yer fesleğeni
w6 Misk otu Misk otu
w231 Misk otu rArt v 1.0101 Bitki defensini
w233 Misk otu rArt v 3.0201 nsLTP 6
w1 Kanarya otu Kanarya otu
w230 Kanarya otu rAmb a 1 Pektat liyaz 5
w300 Kanarya otu rAmb a 4 Bitki defensini
w18 Kuzu kulağı otu Kuzu kulağı otu
w20 Isırgan otu Isırgan otu
w11 Horoz ibiği Horoz ibiği
w21 Yapışkan çam otu Yapışkan çam otu
w211 Yapışkan çam otu rPar j 2 nsLTP 6
w10 Ak kazayağı otu Ak kazayağı otu
w100 Ak kazayağı otu rChe a 1 Ole e 1-ailesi 2
KÜF VE KAYA MANTARLARI
m6 Alternaria alternata
m229 Alternaria alternata rAlt a 1 Alt a 1-ailesi
m3 Aspergillus fumigatus
m220 Aspergillus fumigatus rAsp f 3 Peroksizomal protein
m221 Aspergillus fumigatus rAsp f 4 Bilinmiyor
m222 Aspergillus fumigatus rAsp f 6 Mn süperoksit dismutaz
m5 Candida albicans
m2 Cladosporium herbarum
m100 Cladosporium herbarum rCla h 8 Kısa zincir dehidrogenaz
y1 Malassezia sympodialis rMala s 1 Bilinmiyor
y2 Malassezia sympodialis rMala s 5 Bilinmiyor
y3 Malassezia sympodialis rMala s 6 Siklofilin
y4 Malassezia sympodialis rMala s 9 Bilinmiyor
y5 Malassezia sympodialis rMala s 11 Mn süperoksit dismutaz
m1 Penicilium chrysogenum
AKARLAR VE HAMAM BÖCEKLERİ
d70 Acarus siro
i6 Blatella germanica
i100 Blatella germanica rBla g 1 Hamam böceği grup 1
i101 Blatella germanica rBla g 2 Aspartat proteaz
i102 Blatella germanica rBla g 4 Lipokalin 7
i103 Blatella germanica rBla g 5 Glutatyon S-transferaz
d201 Blomia tropicalis
d2 Acarus siro
d100 Blatella germanica rDer f 1 Sistein proteaz
d101 Blatella germanica rDer f 2 NPC2 ailesi
d1 Blatella germanica
d202 Blatella germanica rDer p 1 Sistein proteaz
d203 Blatella germanica rDer p 2 NPC2 ailesi
d103 Blomia tropicalis rDer p 5 Bilinmiyor
d104 Dermatophagoides pteronyssinus rDer p 7 Akar grubu 7
d205 Dermatophagoides pteronyssinus rDer p 10 Tropomiyosin 12
d102 Dermatophagoides pteronyssinus rDer p 11 Miyosin, ağır zincir
d209 Dermatophagoides pteronyssinus rDer p 23 Chitinase, sınıf III, peritrofin domain
d73 Glycyphagus domesticus
d105 Glycyphagus domesticus rGly d 2 NPC2 ailesi
d71 Lepidoglyphus destructor
i206 Periplaneta americana
i300 Periplaneta americana rPer a 7 Tropomiyosin 12
d72 Tyrophagus putrescentiae
HAYVAN EPİTELİ
e1 Kedi
e94 Kedi rFel d 1 Uteroglobin
e220 Kedi nFel d 2 Serum albumin 8
e228 Kedi rFel d 4 Lipokalin 7
e4 İnek
e100 İnek rBos d 2 Lipokalin 7
e5 Köpek
e101 Köpek rCan f 1 Lipokalin 7
e102 Köpek rCan f 2 Lipokalin 7
e221 Köpek nCan f 3 Serum albumin 8
e80 Keçi
e6 Hint domuzu
e84 Hamster
e3 At
e227 At rEqu c 1 Lipokalin 7
e103 Fare nMus m 1 Lipokalin 7
e83 Domuz
e82 Tavşan
e73 Sıçan
e81 Koyun
HAŞERE ZEHİRİ
i3 Yabanarısı zehiri
i209 Yabanarısı zehiri rVes v 5 Antijen 5
i1 Bal arısı
i208 Bal arısı n/r Api m 1
i209 Bal arısı rApi m 2 Fosfolipaz A2
i217 Bal arısı rApi m 10
i25 Uzun başlı eşek arısı Hiyaluronidaz
i4 Sarıca arı
i210 Sarıca arı rPol d 5 Icarapin variant 2
GIDA
YUMURTA VE SÜT
f506 Deve sütü
f1 Tavuk yumurtası beyazı
f233 Tavuk yumurtası beyazı nGal d 1 Ovomukoid
f232 Tavuk yumurtası beyazı nGal d 2 Ovalbumin
f323 Tavuk yumurtası beyazı nGal d 3 Ovotransferrin
k208 Tavuk yumurtası beyazı nGal d 4 Lizozim C
f75 Tavuk yumurtası sarısı
f510 Tavuk yumurtası sarısı nGal d 5 Serum albumin 8
f2 İnek sütü nBos d 4
f76 İnek sütü nBos d 4 a-Laktalbumin
f77 İnek sütü nBos d 5 b-Laktalbumin
f78 İnek sütü nBos d 8 Kazein
f300 Keçi sütü
f286 Kısrak sütü
f352 Koyun sütü
ET
f27 Sığır
e204 Sığır nBos d 6 Serum albumin 8
f83 Tavuk
f321 At
f88 Kuzu
f26 Domuz eti
f213 Tavşan
f284 Hindi
SEBZELER
f96 Avokado
f216 Lahana
f31 Havuç
f507 Havuç rDau c 1 PR-10 protein 1
f85 Kereviz
f417 Kereviz rApi g 1 PR-10 protein 1
f504 Kereviz rApi g 2 nsLTP 6
f505 Kereviz rApi g 6
f212 Mantar
f47 Sarımsak
f215 Marul
f342 Zeytin
f48 Soğan
f35 Patates
f25 Domates
f520 Domates nSola l 6 nsLTP 6
TAHILLAR VE TOHUMLAR
f6 Arpa
f1 Karabuğday
f508 Karabuğday nFag e 2 2S albumin 9
f8 Mısır, tahıl
f335 Acı bakla çekirdeği
f55 Darı
f7 Yulaf
f226 Kabak çekirdeği
f224 Haşhaş tohumu
f516 Haşhaş tohumu nPap s 2S Albumin 2S albumin 9
f347 Kinoa
f9 Pirinç
f5 Çavdar, tahıl
f10 Susam
f518 Susam nSes i 1 2S albumin 9
f124 Kavuzlu buğday
k84 Ayçekirdeği
f4 Buğday
f98 Buğday nTri a Gliadin nTri a Gliadin 10
BAHARATLAR
f271 Anason
f265 Kimyon
f89 Hardal
f519 Hardal nSin a 1  2S albumin 9
f283 Oregano
f218 Kırmızı toz biber
f86 Maydanoz
BAKLAGİLLER VE SERT KABUKLU YEMİŞLER
f20 Badem nCup a 1
f18 Brezilya fındığı nCup a 1
f354 Brezilya fındığı n Ber e 1 2S albumin 9
f202 Kaju
f443 Kaju rAna o 3 2S albumin 9
f309 Nohut
f315 Taze fasulye
f17 Fındık
f428 Fındık rCor a 1.0401 PR-10 protein 1
f425 Fındık rCor a 8 nsLTP 6
f440 Fındık nCor a 9 11S globulin 9
f522 Fındık nCor a 11 7/8S globulin 9
f439 Fındık nCor 14 2S albumin 9
f235 Mercimek
f345 Makademya fındığı
f513 Makademya fındığı nMac i 2S albumin 9
f12 Bezelye
f13 Yer fıstığı
f422 Yer fıstığı nAra h 1 7/8S globulin 9
f423 Yer fıstığı rAra h 2 2S albumin 9
f424 Yer fıstığı rAra h 3 11S globulin 9
f447 Yer fıstığı nAra h 6 2S albumin 9
f352 Yer fıstığı rAra h 8 PR-10 protein 1
f427 Yer fıstığı rAra h 9 nsLTP 6
f201 Pekan
f203 Antep fıstığı
f14 Soya fasulyesi
f353 Soya fasulyesi rGly m 4 PR-10 protein 1
f431 Soya fasulyesi rGly m 5 7/8S globulin 9
f432 Soya fasulyesi nGly m 6 11S globulin 9
f511 Soya fasulyesi nGly m 8 2S albumin 9
f256 Ceviz
f441 Ceviz nJug r 1 2S albumin 9
f512 Ceviz nJug r 2 7/8S globulin
BALIK VE DENİZ ÜRÜNLERİ
p10 Anisakis simpleks rAni s 1 Kunitz serin protez inhibitörü
p11 Anisakis simplex rAni s 3 Tropomiyosin 12
f517 Dev kaplan karidesi nPen m 1 Tropomiyosin 12
f37 Mavi midye
f207 Venüs midyesi
f355 Sazan rCyp c 1 b-Parvalbumin 11
f23 Yengeç
f3 Morina
f509 Morina
f515 Soğuk su karidesi
f80 Istakoz
f258 Ahtapot
f290 İstiridye
f338 Deniz tarağı
f41 Somon
f24 Karışık karides
f40 Ton balığı
MEYVALAR
f49 Elma
f434 Elma rMal d 1 PR-10 protein 1
f514 Elma rMal d 2 TLP
f435 Elma rMal d 3 nsLTP 6
f92 Muz
f288 Yaban mersini
f242 Kiraz
f328 İncir
f521 Üzüm
f84 Kivi
f500 Kivi nAct d 1 Sistein proteaz
f501 Kivi nAct d 2 TLP
f502 Kivi nAct d 5 Kiwellin
f503 Kivi nAct d 10 nsLTP 6
f348 Liçi
f91 Mango
f87 Kavun
f33 Portakal
f293 Papaya
f95 Şeftali
f420 Şeftali n/r Pru p 3 nsLTP 6
f94 Armut
f255 Erik
f343 Ahududu
f44 Çilek
DİĞER
f45 Ekmek mayası
f324 Şerbetçi otu
İLAVELER
k81 Ficus benjamina
k82 Lateks
k215 Lateks (k82) r Hev b 1 Kauçuk uzama faktörü
k217 Lateks (k82) r Hev b 3 Küçük kauçuk parçacık proteini
k218 Lateks (k82) r Hev b 5 Bilinmiyor
k220 Lateks (k82) r Hev b 6.02 Pro-hevein
k221 Lateks (k82) r Hev b 8 Profilin 3
k224 Lateks (k82) r Hev b 11 Sınıf 1 chitinase
CCD
o214 Hom s Laktoferrin rHom s LF CCD 13
k202 Ananas nAna c2 CCD 13
EN ÖNEMLİ ALERJEN AİLELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

PR-10 Proteinleri (Bet v 1 Homologları) 1
• Kayın familyasındaki en önemli ağaç poleni alerjeni, bitkisel gıdalarda da bulunur
(sert çekirdekli meyveler, ağaç kuru yemişleri, sebzeler, baklagiller)
• Çapraz reaksiyon
• Genellikle ısıya ve sindirime karşı duyarlı
• Alerjik rinit ve oral alerji sendromu ile ilişkili (örneğin fındık, elma)

  Ole e 1 Ailesi 2
• Zeytin, dişbudak, leylak ve kurtbağrı poleni için duyarlılık belirteci
• Alerjik rinit ile ilişkili

  Profilinler 3
• Çapraz reaksiyon, tüm polen ve bitkisel gıdalarla pan-alerjen
• Isı ve sindirime karşı duyarlı
• Nadiren klinik semptomlarla, oral alerji sendromu ile ilişkili (örneğin kavun)

  Polkalsinler 4
• Çapraz reaksiyon, bitkisel gıdalarla değil sadece tüm polenlerle pan-alerjen,
ancak bitkisel  gıdalarda bulunmaz

  Pektat Liyaz (Cup a 1) 5
• Selvi alerjisi için belirteç alerjen (prevalans %100)
• Selvi alerjisi için belirteç

Spesifik Olmayan Lipit Transfer Proteinleri (nsLTP) 6
• Polen ve bitkisel gıdalarla pan-alerjen
• Isı ve sindirime karşı dirençli
• Hem oral allerji sendromu hem de sistemik reaksiyonlarla ilişkili (örneğin üzüm, yaban mersini)
• Kuzey ve Orta Avrupa’da görülme sıklığı nispeten düşük

  Lipokalinler 7
• Memelilerdeki majör alerjenler
• Dirençli hava kaynaklı kirleticiler
• Solunum sistemi semptomları ve yüksek astım riski ile ilişkili
• Çapraz reaksiyonlar sınırlı, ancak farklı hayvan türlerinde (kedi, köpek, at gibi) mümkün

  Serumalbuminler 8
• Hayvan kürkündeki minör inhalasyon allerjeni
• Süt, yumurta, etteki gıda alerjeni
• Isı ve sindirime karşı duyarlı
• Çapraz reaksiyon (örneğin kuş yumurtası veya domuz-kedi sendromu)

  Depo Proteinler (2S Albumins, 11S Globulins, 7/8 Globulins) 9
• Depo proteinler ısı ve sindirime karşı dirençli
• Genelde ciddi reaksiyonlarla ilişkili (anaflaksi riski)

  Gliadinler 10
• Çocuklarda: Buğday alerjisi belirteci
• Yetişkinlerde: Buğdaya bağlı egzersizle tetiklenen anaflaksi risk belirteci (WDEIA)

  Parvalbuminler 11
• Isıya ve sindirime karşı dirençli proteinler, hava kaynaklı kirletici özellikleri gösterir ve
böylece hem gıda hem de inhalasyon alerjeni  
• Çapraz reaksiyon, balıklarda pan-alerjen

  Tropomiyosinler 12
• Depo proteinler ısı ve sindirime karşı dirençli
• Çapraz reaksiyon, deniz mahsulleri ve akarlar, hamamböcekleri ve parazitler

  Çapraz Reaktif Karbonhidrat Determinantları (CCD) 13
• Karbohidrat determinatlarına ilişkin duyarlılık belirteci
• Çapraz reaksiyon, polen alerjenleri, vejetaryen gıdalar ve böceklerle (zehir)
• Düşük klinik ilişki düzeyi

Yüksek Standartlarda Kalite Akreditasyonu
Synevo Laboratuvarları Merkezleri TS EN ISO 15189 Tıbbi Laboratuvar Kalite ve Yeterlilik Sertifikalarına sahiptir.
10 Avrupa
Ülkesi
90 Laboratuvar
Merkezi
5.500 Uzman Personel
120 Milyon Toplam Yıllık Test
E-Posta Bülteni

E-Bültenimize üye olarak, gelişmelerden, kampanyalardan ve bizden haberdar olabilirsiniz.

Kişisel Verilerin KullanımıGizlilik Politikası
Sizi Dinliyoruz...

Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı, Ortadoğu Plaza No:73 K:4 PK.34384 Okmeydanı, Şişli / İstanbul 0850 4 20 20 20

Takip Edin

© 2015 Synevo Laboratuvarları | Tüm Hakları Saklıdır.
İstanbul Laboratuvarları Ticaret A.Ş.
Sitemizde yer alan konular bilgilendirme amaçlıdır. Doktor tavsiyesi veya tedavi yerine geçmez.