Hamilelik esnasında, fetal DNA plasentadan annenin kanına geçip kendi DNA'sı ile birlikte dolaşır.

VERACITY fetal anöploidlerin varlığını ve tespit etmek için, anne kanındaki fetal hücresiz DNA'yı doğru ölçen non-invazif yeni nesil bir testtir. VERACITY, tekil ve ikiz gebelikler için doğrulanmıştır.

Doktor veya laboratuvar annenin kolundan bir kan örneği alır ve analiz için son derece gelişmiş partner laboratuvarımıza gönderilir. Laboratuvarda, annenin kan örneğinden hücresiz DNA izole edilir ve tescilli yeni nesil analitik ve biyoinformatik teknoloji kullanarak analiz edilir.
Sonuçlar on iş günü içerisinde doktorunuza ulaştırılır.

DOKTORUMA NE SORMALIYIM?

PRENATAL TEST NEDİR?

Hamile bir kadının, doğumdan önce fetüsün genetik durumunu kontrol etmek için yaptırabileceği bir testtir.

NE TÜR PRENATAL TESTLER VARDIR?

İlk üç aylık dönem sırasında, ultrason ve biyokimyasal kan testi içeren bir tarama testi size önerilecektir. Annenin yaşı gibi başka parametreler ile birlikte, fetüste spesifik genetik durumların meydana gelme riski, aslında fetal DNA'ı teste tabi tutmadan tahmin edilmektedir. Bu taramanın doğruluğu düşüktür (80 - 95%).

Şayet prenatal tarama, fetüsün yüksek genetik durum riski işaret ederse, doktorunuzu size amniyosentez veya koryon villus örneklemesi gibi bir invaziv test tavsiye edecektir. Bu invaziv testler son derece hassastır (>99%), fakat yaklaşık 200'de 1 düşüğe neden olma riski taşımaktadır.

Artık, VERACITY ile, son derece doğru (>99%) ve güvenli non-invaziv prenatal test yapma seçeniğiniz var.

DOĞRULUĞU YÜKSEK

>99% Olduğu için

GÜVENLİ

Fetal düşük riski yok

HIZLI

Sonuçlarınız 10 iş günü içerisinde raporlanır.

GÜVENİLİR

Üç çok merkezli çalışmada binlerce örnek kullanarak doğrulandı. Dünyadaki sağlık profesyonelleri tarafından kullanılır

VERACITY NEYİ TEST EDER?

OTOZOMAL ANÖPLOİDİLER

 • Down Sendromu (Trizomi 21)
 • Edwards Sendromu (Trizomi 18)
 • Patau Sendromu (Trizomi 13)

CİNSİYET KROMOZOM ANÖPLOİDİLER

 • Turner Sendromu (Monozomi X)
 • Triple X Sendromu (Trizomi X)
 • Klinefelter Sendromu (XXY)
 • Jacobs Sendromu (XYY)
 • XXYY Sendromu

MİKRODELESYONLAR

 • DiGeorge Sendromu (22q11.2)
 • 1p36 delesyon Sendromu (1p36)
 • Smith-Magenis Sendromu (17p11.2)
 • Wolf-Hirschhorn Sendromu (4p16.3)

VERACITY NE KADAR DOĞRU VE GÜVENLİDİR?

VERACITY doğrudan fetal DNA'yı test eder, bu nedenle en yaygın fetal anöploidlerin saptanmasında en yüksek doğruluğu (>99%) sağlamaktadır.

VERACITY anneden sadece basit bir kan örneği alınmasını gerektirdiği için bebeğiniz için güvenlidir ve CVS ve amniosentez gibi invazif yöntemlerin tersine, düşük yapma riski ile ilişkili değildir

1. Trimester
Tarama
İnvazif Prenetal
Tanı
TEST Tipi
Trizomi 13, 18, 21 ve X, Y anöploidi ve dört mikrodelesyon olasılığını ölçen tarama testidir. Trizomi 13, 18, 21olasılığını ölçen tarama testidir. Kromozom anomalilikklerini belirlemek için kullanılan tanı testidir.
Metot
Kan, gebeliğin 10. haftasından itibaren alınabilir. Kan alımı gebeliğin 11. ve 14. hafta arasında ultrason ile birlikte olmalıdır.

"CVS: Koryonik villus örneklemesi gebeliğin 10. ve 12. haftaları arasında

Amniyosentez: Karın içinden bir iğne kullanarak amniyon sıvısının alınması gebeliğin 15. ve 20. haftaları arasında "

Risk
Güvenli, düşük risk yok Güvenli, düşük risk yok Fetal materyal elde etmek için kullanılan prosedürün doğal invazivliğinden dolayı düşük riski var. (% 0,5) .
Doğruluk
Trizomi 13, 18 ,21 ve diğer bazı anomaliler için > 99% tespit oranı. Trizomi 13, 18 ,21 için 80-95 % tespit oranı. Trizomi 13, 18 ,21 ve diğer bazı anomaliler için > 99% tespit oranı.

VERACITY İÇİN BİR YAŞ SINIRI VAR MI?

Hayır. Yaş veya risk kategorisi bakılmaksızın tüm gebelere VERACITY testi yapılabilir. Annenin yaşı ilerledikçe bu tür genetik hastalıkların sıklığının artmasına rağmen, yine de herhangi bir gebelikte görülebilir.

Doktorunuz sizi risk seviyeniz hakkında bilgilendirecektir.

GEBELİĞİMDE NE KADAR ERKEN VERACITY TESTİ YAPTIRABİLİRİM?

VERACITY’nin avantajlarından biri, gebeliğin 10’uncu haftası gibi erken dönemde yaptırabiliyor olmanızdır. Kısa sürede sonuç veren VERACITY ile erken doğru sonuç elde edebilirsiniz!

VERACITY TESTİ NASIL YAPTIRABİLİRİM?

 • EN AZ 10 HAFTALIK HAMİLELİĞİNİZ OLMALI
 • VERACITY TESTİ YAPMA KONUSUNDA DOKTORUNUZA DANIŞIN
 • TEK BİR KAN ÖRNEĞİNİZİN ALINMASI İÇİN DOKTORUNUZU ZİYARET EDİN
 • KAN ÖRNEĞİNİZİ KENDİ LABORATUARIMIZDA ANALİZ EDECEĞİZ
 • 10 İŞ GÜNÜ TAKİBİNDE SONUÇLARI DOKTORUNUZA GÖNDERİRİZ

SSS

 • NIPT Nedir?

  NIPT, fetusun trisomları ve cinsiyet kromozomu anuploidileri gibi genetik sendromları belirlemek için annenin kanındaki hücresiz DNA'yı analiz eden non-invaziv bir doğum öncesi testtir.

 • VERACITY Nedir?

  VERACITY, fetal genetik bozuklukları saptamak için annenin kanından elde edilen hücresiz DNA'yı analiz eden yeni nesil, non- invaziv bir doğum öncesi testtir. VERACITY, Down sendromu, Edwards sendromu ve Patau sendromu doğru bir şekilde saptayabilir VERACITY ayrıca cinsiyet kromozomu anöploidileri ve mikrodelesyonlarının neden olduğu sendromları test eder VERACITY, tekil ve ikiz gebelikler için onaylanmış sağlam, güvenilir, non-invaziv, doğum öncesi bir testtir ve IVF gebeliklerinde de kullanılabilir.

 • VERACITY benim için neden önemlidir?

  VERACITY testi önemlidir, çünkü bebeği doğumdan önce genetik bozukluklar için test etmenin güvenli ve doğru bir yolunu sağlar, bunun en yaygın olanı Down sendromudur. Bu devrimsel testin uygulanmasından önce, Down sendromu için test seçenekleri ya düşük doğruluğa sahip (yaklaşık% 80-95) diğer laboratuar testleriyle birleştirilmiş ultrason ya da invaziv yöntemler kullanan yüksek hassasiyetli doğum öncesi tanı gibi tarama yöntemleri ya da örneğin düşük olma riski% 0.5 olan amniyosentez veya koryonik villus örneklemesi (CVS)]. VERACITY, belirgin şekilde daha yüksek doğruluğa (>% 99) sahip ve düşük riski olmayan yeni nesil non-invaziv prenatal bir testtir.

 • Down sendromu, Edwards sendromu ve Patau sendromu nedir?

  Down sendromu, Edwards sendromu ve Patau sendromu, kromozomal trisomilerin neden olduğu genetik bozukluklardır. Down sendromuna, 21 numaralı kromozomun ekstra bir kopyası neden olurken, Edwards sendromu ve Patau sendromuna, sırasıyla 18 numaralı kromozom ve 13 numaralı kromozomun bir kopyası neden olur. Down sendromu, zihinsel bozukluk ve doğuştan anormallikler ile karakterizedir. Down sendromu yaklaşık 700 gebelikte 1'inde görülür, ancak 35 yaş üstü kadınlarda gebeliklerde daha sık görülür. Edwards sendromu ve Patau sendromu, sırasıyla 3000'de 1 ve 10000 gebelikte 1'de daha az görülür. Edwards ve Patau sendromları şiddetli doğuştan anormallikler ile karakterizedir ve yaşamın ilk yıllarında nadiren hayatta kalırlar.

  Doktorunuza bu fetal trizomileri tespit etmek için VERACITY kullanmasını isteyin.

 • Seks kromozomu anöploidileri nedir?

  Cinsiyet kromozomu anöploidileri, bir cinsiyet kromozomunun varlığının veya yokluğunun neden olduğu genetik hastalıklardır.

  • Turner sendromu, tek bir X kromozomunun varlığı ile karakterize edilir.
  • Triple X sendromu, üç X kromozomunun varlığı ile karakterize edilir.
  • Klinefelter sendromu iki X kromozomu ve bir Y kromozomunun varlığı ile karakterize edilir.
  • Jacob sendromu, bir X kromozomu ve iki Y kromozomunun varlığı ile karakterize edilir.

  Doktorunuza bu fetal kromozomal anöploidileri tespit etmek için VERACITY kullanmasını isteyin

 • Mikrodelesyonlar nelerdir?

  Mikrodelesyonlar, bir kromozomun bir bölümünün kaybından kaynaklanan genetik koşullardır. Mikrodelesyonlar, doğuştan anormallikler ve zihinsel bozulma ile karakterizedir. Semptomların ciddiyeti, mikrodelesyonun boyutuna ve yerine göre değişir. En sık görülen mikrodelesyon sendromu, yaklaşık 1000 gebelikte yaklaşık bir kez meydana gelen DiGeorge sendromudur. Konjenital kalp hastalığı gibi majör yapısal anomalileri olan gebelerde DiGeorge sendromunun prevalansı 100'de 1'e yükselir.

 • VERACITY'yi neden seçmeliyim?

  VERACITY, benzersiz bir hassasiyetle yeni nesil non-invaziv prenatal bir testtir. 10. gebelik haftasından sonra tüm gebeliklerde ve in vitro fertilizasyon (IVF) ile gebe kalan gebeliklerde VERACITY yapılabilir. VERACITY'nin yüksek doğruluğu, binlerce örnek kullanarak birkaç klinik doğrulama çalışmasında gösterilmiştir. VERACITY hızlıdır, doktorumuza numune aldıktan sonra 10 iş günü içinde doktorunuza sonuç verir. VERACITY hem anne hem de fetüs için güvenli bir testtir, çünkü basit bir kan alımı kullanılarak gerçekleştirilir.

 • VERACITY testi nasıl yapılır?

  VERACITY, doktorunuz veya sağlık uzmanınız tarafından kan almayı gerektirir. Kan örneği laboratuvarımıza gönderilir ve sonuçlar birkaç gün içinde doktorunuza verilir. Doktorunuz veya sağlık uzmanınız VERACITY sonuçlarınızı danışmanlık hizmeti verecektir.

 • Başka sorum var. Ek bilgileri nerede bulabilirim?

  Daha fazla bilgi için lütfen doktorunuza veya sağlık uzmanınıza başvurun.

E-Posta Bülteni

E-Bültenimize üye olarak, gelişmelerden, kampanyalardan ve bizden haberdar olabilirsiniz.

Kişisel Verilerin KullanımıGizlilik Politikası
Sizi Dinliyoruz...

Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı, Ortadoğu Plaza No:73 K:4 PK.34384 Okmeydanı, Şişli / İstanbul0850 4 20 20 20

Takip Edin

© 2015 Synevo Laboratuvarları | Tüm Hakları Saklıdır.
İstanbul Laboratuvarları Ticaret A.Ş.
Sitemizde yer alan konular bilgilendirme amaçlıdır. Doktor tavsiyesi veya tedavi yerine geçmez.